2013-09-30 16:44:08

Popiežius kreipėsi į tarptautinio susitikimo už taiką dalyvius: „Taika yra visų atsakomybė“ (+video)


„Vilties drąsa“. Tai pasaulio religijų lyderių susitikimo, kurį jau 27-ą kartą rengia Šv. Egidijaus bendruomenė, tema. Rugsėjo 29 - spalio 1 dienomis Romoje vykstančiame tarptautiniame susitikime už taiką dalyvauja 400 didžiųjų pasaulio religijų atstovų, politikos, kultūros veikėjų iš 60 šalių.

Sekmadienį renginio atidaryme Romos vikaras kardinolas Agostino Vallini kalbėjo, kad viltis, kurios taip trokšta pasaulis, gimsta iš tikėjimo: „Mūsų viltis - tai susitikimas su visų viešpačių Viešpačiu, susitikimas su gyvuoju Dievu ir per tai – susitikimas su viltimi, stipresne už vergystės kančias ir todėl iš vidaus pakeitusia gyvenimą ir pasaulį“. (Spe salvi, 4). Pasak kardinolo, didžiųjų religijų išpažinėjai ar nuoširdūs tiesos ieškotojai, nepaisant skirtumų, turi esminį bendrumą: nešiojasi kibirkštį, kuri skatina dirbti taikos ir teisingumo tarp tautų labui. Šiandienos postmoderniame pasaulyje, pažymėtame sekuliarizacijos ir abejingumo, nebedera apgailestauti ar verkšlenti - žmogus turi suvokti, kad tik Dieve gali rasti atsakymus į didžiuosius egzistencijos klausimus ir įkvėpimą, ir taip įprasminti istoriją, - sakė kardinolas Vallini taikos puoselėtojams.

Pirmadienį, rugsėjo 30 d., susitikimo dalyvius audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas. Popiežius Pranciškus, padėkojo Šv. Egidijaus bendruomenei, kad ši ištikimai žengė taikos kūrimo keliu, kurį 1986 m. istoriniame Asyžiaus susitikime nurodė pal. Popiežius Jonas Paulius II. Tuometiniame į skirtingas stovyklas pasidalijusiame pasaulyje jis pakvietė religinius lyderius išsaugoti vilties šviesą, kartu meldžiantis už taiką ir darbuojantis jos labui. Popiežius Pranciškus priminė, jog „pastaraisiais mėnesiais ypatingai jaučiame, kad pasauliui reikia tos taikos ir religijų dialogo dvasios, kuri įkvėpė minėtą susitikimą. Kodėl? Nes labai trūksta taikos. Daugybės tautų išgyvenamos kančios, karo, išnaudojimo akivaizdoje negalime pasišalinti ar likti abejingi, kai vaikai, šeimos, seneliai yra priversti išgyventi smurto dramą. Neturime leisti, kad terorizmas įkalintų kelių smurtininkų širdis, kurios sėtų daugelio skausmą ir mirtį“.

Popiežius tęsė: „Taika yra visų atsakomybė. Turime melstis už taiką, dirbti dėl jos! Religinis lyderis visuomet yra taikos žmogus, nes taikos įsakymas giliai įrašytas religinėse tradicijose, kurioms atstovaujame. Ką galime nuveikti? Jūsų kasmetinis susitikimas nurodo kryptį: drąsa kurti dialogą, kuri suteikia viltį. Pasaulyje trūksta taikos, nes trūksta dialogo. Dialogas padeda nugalėti karus, leidžia kartu darniai sugyventi skirtingoms žmonių kartoms ar skirtingų etinių grupių žmonėms. Dialogas padeda taikiam sambūviui, jis turi plisti kaip taikos tinklas, kuris apsaugo pasaulį ir silpniausiuosius. Visi esame kviečiami būti taikos kūrėjais – vienydami, o ne dalindami, ne kurstantys, o gesinantys neapykantą, atverdami dialogo kelius, nestatydami naujų sienų. Turime siekti dialogo, kurti pasaulyje dialogo kultūrą, susitikimo kultūrą“.

Popiežius Pranciškus pakvietė ir toliau melstis už taiką pasaulyje, Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose, visose šalyse, kad ši taikos drąsa padovanotų vilties drąsą visiems, kurie išgyvena karų baisumą, jaunimui, kuris su nerimu žvelgia į savo ateitį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.