2013-09-27 12:37:11

Mons. Fisichella na katechetickom kongrese: Katechéza má mať misijný rozmer


Vatikán, 27. septembra – Je potrebné vyhnúť sa nebezpečenstvu, žeby sa Cirkev vydala na cestu novej evanjelizácie a katechéza by si pritom ponechala charakteristiky z minulosti, uviedol arcibiskup Rino Fisichella na Medzinárodnom katechetickom kongrese organizovanom Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu. Kongres predchádza Dňu katechétov, ktorý sa bude v rámci Roka viery sláviť v nedeľu 29. septembra 2013. Mons. Fisichella poukázal na vzťah medzi „novou evanjelizáciou“ a „katechézou“. Pre ich priblíženie vidí ako „nevyhnutné interpretačné zmeny v katechetickom procese“.

Aby bola katechéza „nástrojom v službe kresťanskej komunity“, musí byť „stretnutím s veriacimi a tými, ktorí hľadajú zmysel života“. Ako konkrétny návrh uviedol „potrebu katechézy, ktorá sa vyvíja na misijnom základe, aby v tých, ktorí aktívnou súčasťou kresťanského spoločenstva, vzbudila povedomie, že je potrebné obnoviť silu ohlasovania. Pre tých druhých sa môže stať skutočným nástrojom ohlasovania, v niektorých prípadoch prvého ohlasovania, aby prijímali postupne novosť viery a jej význam pre život.“

Následne naznačil obraz súčasného kultúrneho kontextu, v ktorom je zrejmé odlúčenie od krstnej viery v mnohých ohľadoch: „Náboženská negramotnosť, ktorá sa vzťahuje aj na veriacich, ktorí v profesionálnom živote zastávajú pozície kultúrneho významu. Nedostatok identity veriaceho, čo sa odráža v správaní, ktoré je často v rozpore s vierou. Ľahostajnosť k účasti na živote spoločnosti s následnou stratou pocitu spolupatričnosti k samotnej Cirkvi. Relativistický pohľad na obsah viery a morálky, ignorujúci pohľadu viery.“

Podľa slov predsedu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu je tento jav rozšírený najmä v tradične kresťanských krajinách. Z toho vyplýva, že „jednou z úloh novej evanjelizácie je“ práve „oživiť vieru kresťanov, ktorí majú ku komunite najbližšie“. Často sa „ich viera javí ako žeravé uhlíky ohňa, ktorý horí, ale nie je to živý plameň, schopný poskytnúť v živote oporu. Viera oslabla, pre mnohých je často irelevantnou pre ich život a potrebuje nový impulz“.

Cirkev aj prostredníctvom katechézy ponúka veriacim možnosť posilniť kresťanskú identitu, ktorá sa musí vysporiadať s tým, čo prináša kultúra a duchom doby. Zdá sa, že potreba novej evanjelizácie vyplýva zo skutočnosti, že sa pozastavilo odovzdávanie viery v rodine. Pochopenie príčiny tohto javu, ktorý predstavuje vážnu krízu vo viere, je úlohou, ktorú nemožno odkladať, poznamenal Mons. Rino Fisichella pred takmer dvoma tisíckami katechétov z 50 krajín sveta, zhromaždenými v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. –jk–
All the contents on this site are copyrighted ©.