2013-09-27 17:47:51

Međunarodna organizacija rada u Ženevi presdstavila izvješće o radu maloljetnika


Dobre vijesti stižu što se tiče rada maloljetnika u svijetu, koji je, naime, u padu, posebno u Aziji, Latinskoj Americi i podsaharskoj Africi, gdje je ta pojava najraširenija. Od 2000. godine do danas, broj je djece radnika pao s 246 milijuna na 168 milijuna, odnosno za trećinu, kako je vidljivo iz izvještaja koji je 23. rujna u Ženevi predstavila Međunarodna organizacija rada (ILO).
Iako smo u posljednjih 12 godina imali primjetno smanjenje, jer međunarodne agencije, zajedno s lokalnima, kao i s vladama, uspješno rade u tom smjeru, problem još uvijek ostaje, i nije zanemariv; riječ je o još 168 milijuna djece u dobi između 5 i 17 godina – istaknuo je u razgovoru za našu radijsku postaju Lorenzo Guarcello, stručnjak za maloljetnički rad pri Međunarodnoj organizaciji rada u Rimu. Nažalost, ako uzmemo u obzir sadašnju stopu smanjenja dječjega rada, jasno je da do kraja 2016. godine nećemo postići zacrtani cilj, a to je uklanjanje najgorih oblika rada – primijetio je dodavši da valja ubrzati djelovanje te u suzbijanje maloljetničkoga rada sve više uključivati vlade.
Što se pak tiče dviju konvencija Međunarodne organizacije rada, i njihove primjene, Guarcello je rekao da su Konvenciju broj 182, o najgorim oblicima dječjega rada, ratificirale gotovo sve zemlje članice spomenute organizacije, dok je Konvenciju broj 138, o najnižoj dobi za zapošljavanje, koja se kreće između 13 i 15 godina, ratificiralo 166 zemalja članica. Konvencije su ratificirane, ali sada je problem njihova ostvarenja. Vlade sve bolje reagiraju, ali potreban je cjelovitiji politički pristup, odnosno onaj koji ne gleda samo na problem dječjega rada po sebi, nego koji djeluje i politikama društvene zaštite; koji tržište rada gleda olakšavajući pristup radu mladima i odraslima – istaknuo je Guarcello.
All the contents on this site are copyrighted ©.