2013-09-25 18:15:36

Djeca-vojnici: izazov za međunarodnu zajednicu


Djeca-vojnici izazov su za međunarodnu zajednicu koja se još uvijek bori kako bi ih zaštitila od nasilja – rekao je nadbiskup Silvano Maria Tomasi, govoreći u Organizaciji ujedinjenih naroda u Ženevi. Nadbiskup je sa žalošću istaknuo da je i danas još najmanje 250.000 djece širom svijeta uključeno u oružane borbe, te dodao da međunarodno pravo djeci pruža posebnu zaštitu, ali je raskorak između zakonodavstva i njegove primjene i dalje vrlo velik.
Uostalom, – dodao je stalni promatrač Svete Stolice pri spomenutoj organizaciji – veza između krajnjega siromaštva i društvenoga uskraćivanja podupire sukobe i novačenje djece u naoružane skupine. Stoga su, kako bi se za djecu ostvarila zaštićena sredina, potrebni gospodarski i društveni razvoj, i ponajviše pristup obrazovanju. Međunarodna zajednica ne bi trebala dopustiti da se dječje sposobnosti i energija rasipaju u traženju razarajućih ciljeva. Naprotiv, - upozorio je nadbiskup – trebala bi te energije podupirati kako bi ih povela prema općem dobru i izgradnji kulture mira, dijaloga i solidarnosti.
All the contents on this site are copyrighted ©.