2013-09-25 17:15:45

Milano edikto 1700 metų sukakties minėjimai


Rugsėjo 22 -28 dienomis Romos Popiežiškajame patristikos institute vyksta tarptautinis krikščioniškosios archeologijos kongresas, skirtas šiemet sukankančioms Milano edikto paskelbimo 1700-osioms metinėms. Imperatoriaus Konstantino 313 m. Milane paskelbtu ediktu krikščionybė buvo įteisinta Romos imperijoje; baigėsi persekiojimų epocha; prasidėjo krikščioniškieji amžiai. Kongrese dalyvaujantys daugiau kaip trys šimtai archeologų iš trisdešimties šalių kalba apie materialinės kultūros pokyčius, kuriuos nulėmė Milano ediktas, ypač apie krikščioniškosios architektūros suklestėjimą.

Vienas kongreso momentų buvo antradienio vakarą Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone aukotos Mišios Romos Laterano bazilikoje. Šią baziliką, dedikuotą Švenčiausiajam Išganytojui, šv. Jonui Krikštytojui ir šv. Jonui Evangelistui, pastatydino imperatorius Konstantinas. Ji buvo pirmoji imperatoriaus funduota krikščioniška bazilika. Nuo pat ketvirtojo amžiaus iki šiandien ši bazilika yra Romos vyskupo katedra.

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį, rugsėjo 20 ir 21 dienomis, Milano edikto paskelbimo 1700-osios metinės buvo minimos Serbijos Nišo mieste – buvusioje Romos imperijos kolonijoje, kurioje 272 m. gimė imperatorius Konstantinas. Į Serbijoje vykusius jubiliejinius minėjimus buvo pakviestas Milano – miesto, kuriame imperatorius paskelbė laisvę krikščionims suteikiantį ediktą – dabartinis arkivyskupas kard. Angelo Scola. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.