2013-09-23 18:01:02

Krikščionių aukų skaičius Pakistane padidėjo iki 81, popiežiaus Pranciškaus pasisakymas


Per ko gero patį kruviniausią išpuolį prieš krikščionis Pakistane, du savižudžiai sprogdintojai Pešavaro mieste užmušė dešimtis žmonių, kurie sekmadienį po pamaldų anglikonų Visų Šventųjų bažnyčioje ėjo laukan. Apie išpuolį buvo informuotas popiežius Pranciškus, nepaisant intensyvios vizito programos Kaljario mieste Sardinijos saloje. Susitikimo su jaunimu pabaigoje Šventasis Tėvas sakė:

„Brangūs jaunuoliai, prieš suteikiant palaiminimą noriu jums pasakyti kitą dalyką. Kai sakiau eiti pirmyn su Jėzumi, tai tam, kad būtų daromi geri dalykai, padedama kitiems, remiamas gyvenimas, kuriamas geresnis, taikus pasaulis. Tačiau yra klaidingų pasirinkimų, nes tai naikinimo pasirinkimai. Šiandien Pakistane, dėl klaidingo pasirinkimo, dėl neapykantos, karo buvo įvykdytas išpuolis ir žuvo 70 asmenų. Tai klaidingas kelias, tokio nereikia. Tik taikos kelias sukurs geresnį pasaulį. Ir jei juo neisite jūs, neis ir niekas kitas. Tai yra problema ir jums palieku klausimą - esu pasiruošęs, pasiruošusi eiti tuo keliu ir kurt geresnį pasaulį?“ – kalbėjo popiežius, pakviesdamas visus sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą už žuvusiuosius Pakistane.

Kaip patikslina Azijos katalikų žinių agentūra „Ucanews“, žuvusių skaičius pasiekė 81, o sužeista per 150 asmenų, ne vienas iš jų labai sunkiai ir su menkomis prognozėmis išgyvent. Savižudžių bombos buvo prigrūstos metalinių skeveldrų, kad žala būtų kuo didesnė. Tarp žuvusių yra mažiausiai 34 moterys ir septyni vaikai. Anot „Ucanews“, po žinios apie šią ataką daug kur Pakistane kilo spontaniškos krikščionių manifestacijos, Chaiber Pachtunchva provincijoje, kurioje yra Pešavaro miestas, paskelbtas oficialus gedulas, valdžia paskelbė išmokėsianti kompensacijas žuvusių šeimoms.

Tačiau Pešavaro anglikonų vyskupas Humphrey Peters, pasmerkęs žudynes ir pareiškęs užuojautą aukų šeimoms, pareiškė, kad neseniai suformuota regiono valdžia yra nekompetentinga ir nesugeba apsaugoti mažumų.

Užuojautą išreiškė ir ataką pasmerkė pasaulinės Anglikonų Komunijos garbės primas, Kenterberio arkivyskupas Justin Welby, anglikonų naujienų tarnyba ACNS rašo apie anglikonų iš viso pasaulio šoką, liūdesį, užuojautą dėl išpuolio Pakistane. Reagavo ir tarptautinė bendruomenė, ataką prieš krikščionis pasmerkė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė Pakistano talibanui priklausanti Jundullah organizacija, kurios atstovas paskambino žinių agentūrai AP ir pareiškė, kad jų taikinys yra visi ne musulmonai ir kad jų žudymu jie esą siekia sustabdyti nepilotuojamų JAV lėktuvų atakas prieš talibano kovotojus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.