2013-09-22 17:07:37

Pranciškus Sardinijoje. Susitikimas su kaliniais ir vargšais: Dievo akivaizdoje visi esame lygūs (+video)


Po pietų su Sardinijos vyskupais regiono kunigų seminarijoje, Šventasis Tėvas nuvyko į Kaljario katedrą, kur jo laukė grupė kalinių ir Caritas globojamų vargšų. „Jūsų veiduose matau vargą, tačiau nemažiau ir viltį. Pajuskite Viešpaties Dievo meilę ir daugelio gerų žmonių, kurie savo malda ir darbais padeda pakelti artimo kančias. Būdamas čia, su jumis, jaučiuosi savas. Viliuosi, kad ir jūs jaučiatės savais šioje katedroje. Šie namai, jūsų namai, taip sakoma pagal Lotynų Amerikos tradiciją“. Šiais žodžiais pasveikinęs kalinius ir vargšus popiežius užtikrino, kad šiuose namuose galima labai stipriai ir aiškiai pajusti, kad esame broliai. Čia vienintelis tėvas yra mūsų dangiškasis Tėvas ir vienintelis mokytojas yra Jėzus Kristus. Tad kartu pasidžiaukime, kad galime turėti Jėzų savo mokytoju ir gyvenimo pavyzdžiu. Žvelkime į jį. Tai suteikia daug jėgų ir paguodos trapumuose, nesėkmėse ir sunkumuose. Visi patiriame sunkumų. Visi. Nei vienas mūsų nėra geresnis už kitą. Dievo akivaizdoje visi esame lygūs.

Žvelgdami į Jėzų matome, kad jis pasirinko nuolankumo ir tarnystės kelią. Jis buvo tasai kelias. Jėzus nedvejojo: jis buvo nedvejojantis. Jis pasirinko kelią ir tuo keliu žengė, nešdamas kryžių iki pat galo. Tai meilės kelias. Kito kelio nėra. Tad meilės darbai nėra tik pagalbos suteikimas; ir tai tikrai nėra pagalbos suteikimas vien dėl sąžinės nuraminimo, ne! Tai nėra meilė. Tai derybos, tai ieškojimas pelno. Tuo metu meilė yra už dyką. Meilės darbai, caritas, yra gyvenimo apsisprendimas, gyvenimo būdas: nuolankumo ir solidarumo kelias. Nėra kito kelio. Ne mes kunigai sugalvojome nuolankumą ir solidarumą. Tai Jėzaus išradimas. Tai jo žodžiai. Ir mes norime žengti šiuo keliu. Tačiau kai kurie šioje tarnystėje siekia naudos. Esu tikras, kad ir jūs matėte arogantiškumą meilės darbų tarnystėje. Yra žmonių, kurie iš vargšų puošiasi, sotinasi, savanaudiškai naudojasi vargšais. Žinau, kad tai žmogiška, tačiau tai yra negerai. Taip daryti yra ne pagal Jėzų. Dar daugiau. Tai rimta nuodėmė, nes vardan tuštybės išnaudojami stokojantieji, kurie yra Jėzaus kūnas. Išnaudojamas Jėzus vardan tuštybės. Tai rimta nuodėmė. Būtų geriau, jei tokie žmonės pasiliktų namuose!

Šventais Tėvas kaliniams ir vargams karštai palinkėjo neišsižadėti vilties ir neleisti kitiems jos atimti, kartu sukalbėjo „Tėve mūsų“ ir visus palaimino. Po susitikimo Pranciškus, lydimas Kaljario arkivyskupo Arrigo Miglio nuėjo iki netoliese esančio klauzūrinių vienuolių vienuolyno, susirinkusioms padėkojo už jų nuolatinę maldą už Bažnyčią, padrąsino žengti pirmyn pagal Viešpaties pašaukimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.