2013-09-23 18:00:30

Popiežius aukojo Mišias Bonaria Marijos šventovėje. Motina, mums reikia tavo žvilgsnio! (+video)


„Šiandien išsipildė mano troškimas aplankyti Bonaria Marijos šventovę“, - sakė popiežius Pranciškus pradėdamas Sardinijoje aukotų Mišių homiliją. Popiežius Pranciškus, buvęs Buenos Airių arkivyskupas, atvyko į šventovę, davusią vardą Argentinos sostinei. Bonaria Marijos šventės istorija siekia keturioliktąjį amžių, kai Sardiniją valdė ispanai. Marijos šventovė buvo įkurta vietoje, dėl nuo jūros dvelkiančio švelnaus vėjo vadintoje „Buen aire“. Čia garbinta Mergelė Marija ilgainiui tapo jūreivių globėja. „Gerų orų“ Marijos garbei jie pavadino ir vieną naują miestą atrastame Amerikos žemyne. Tai dabartinė Argentinos sostinė Buenos Aires.

Atvykau pas jus dalintis jūsų džiaugsmais ir viltimis, sunkumais ir pastangomis, idealais ir siekiais, atvykau taip pat ir sustiprinti jūsų tikėjimą, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Kaip visoje Sardinijoje, taip pat Kaljario mieste, netrūksta problemų ir rūpesčių: pirmiausia galvoju apie darbo stoką, apie bedarbystę, kuri kelia rimtą susirūpinimą ateitimi. Reikia, kad visi sutartinai bendradarbiaudami imtųsi šių problemų sprendimo, kad šeimoms būtų garantuotos pagrindinės teisės, kad visuomenės gyvenime daugėtų broliškumo ir solidarumo. Reikia garantuoti teisę į darbą, teisę parnešti į namus duonos, duonos pelnytos savo darbu.

Atvykau aplankyti Dievo Motiną, kuris mums dovanoja savo Sūnų. Žinau, kad Marija yra jūsų širdyse, - sakė popiežius Pranciškus. Apie tai liudija ši šventovę, į kurią nuo amžių keliavo ir šiandien keliauja Sardinijos gyventojų kartos, besišaukiančios Bonaria Marijos užtarimo.

Šiandien atvykau, mes visi atvykome, sutikti Marijos žvilgsnį. Jame atspindi Tėvo žvilgsnis, kuriuo ji tapo Dievo Motina, ir Sūnaus žvilgsnis nuo kryžiaus, kuriuo ji tapo mūsų motina. Šiuo žvilgsniu Marija į mus žiūri. Mums reika šito jos švelnaus, motiniško, geriau už kitus mus pažįstančio, užjaučiančio ir rūpestingo žvilgsnio. Motina, šiandien mes tau tariame: pažvelk į mus, padovanok mums savo žvilgsnį!

Mišių pabaigoje, popiežius Pranciškus Dievo Motinai – Bonaria Mergelei Marijai – paaukojo visus jos vaikus, ypač tuos, kuriuos slegia gyvenimo sunkumui. Galiausiai Šventasis Tėvas su visais sekmadienio Mišių dalyviais sukalbėjo vidudienio Viešpaties angelo maldą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.