2013-09-22 12:03:19

Popiežiaus potvarkiai


Romos Kurijoje naujas Vyriausiasis Penitencijarijus ir Kunigų kongregacijos prefektas. Kunigų kongregacijoje nauja pareigybė – Seminarijų sekretoriaus. Vyskupų Sinode – naujas generalinis sekretorius, Popiežiškajai Bažnyčios Akademijai – naujas prezidentas.

Potvarkiai, paskelbti šeštadienį, rugsėjo 21 d.:

Popiežius Pranciškus Romos Kurijoje:

– priėmė kardinolo Manuel Monteiro de Castro atsistatydinimą dėl amžiaus iš Vyriausiojo Penitenciariaus pareigų ir į jo vietą paskyrė kardinolą Mauro Piacenza, buvusį Kunigų kongregacijos prefektą.

– Tikėjimo mokymo kongregacijoje: patvirtino prefektu arkivysk. Gerhard Ludwig Müller ir sekretoriumi arkivysk. Luis Francisco Ladaria Ferrer bei paskyrė antruoju sekretoriumi arkivysk. Joseph Augustine Di Noia, ligi šiol buvusį Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ vicepirmininką. Be to, patvirtino narius ir konsultorius bei nominavo konsultoriumi vysk. Giuseppe Sciacca, Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo Tribunolo antrąjį sekretorių.

– Tautų evangelizavimo kongregacijoje: patvirtino prefektu kardinolą Fernando Filoni, sekretoriumi arkivysk. Savio Hon Tai-Fai ir antruoju sekretoriumi arkivysk. Protase Rugambwa, be to patvirtino visus narius ir konsultorius.

– Kunigų kongregacijoje: prefektu paskyrė arkivysk. Beniamino Stella, buvusį Popiežiškosios Bažnyčios Akademijos prezidentą. Patvirtino pareigose sekretorių arkivys. Celso Morga Iruzubieta ir paskyrė Seminarijų sekretoriumi vysk. Jorge Carlos Patrón Wong, buvusį Papantla (Meksika) vyskupijos ganytoją, kuriam suteikė arkivyskupo titulą.

– Apaštalų Sosto Paveldo administracijoje: paskyrė ordinarinės sekcijos delegatu mons. Mauro Rivella, Turino (Italija) vyskupijos kunigą.

Popiežius taip pat paskyrė naują Apaštališkąjį nuncijų Vokietijoje. Juo tapo arkivysk. Nikola Eterovič, buvęs Vyskupų sinodo generalinis sekretorius. Į pastarąsias pareigas paskirtas arkivysk. Lorenzo Baldisseri, buvęs Vyskupų kongregacijos sekretorius.

Šventasis Tėvas be to paskyrė Apaštališkuoju nuncijumi Siera Leonėje arkivysk. Miroslaw Adamczyk, ligi šiol ėjusį nuncijaus pareigas Liberijoje ir Gambijoje.

Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė Apaštalikuoju Nuncijumi ir Popiežiškosios Bažnyčios Akademijos prezidentu mons. Giampiero Gloder, ligi šiol buvusį nunciatūros patarėją ir skyriaus vedėją su ypatingais įgaliojimais Vatikano Valstybės sekretoriate, paskirdamas tituliniu arkivyskupu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.