2013-09-21 12:46:17

Pápež František urobil ďalšie zmeny vo vedení Rímskej kúrie


Svätý Otec dnes uskutočnil ďalšiu sériu rozhodnutí o personálnom obsadení vedenia Rímskej kúrie. Týkajú sa troch kongregácií: pre klerikov, pre náuku viery a pre evanjelizáciu národov, rovnako aj úradov hlavného penitenciára, generálneho sekretára Biskupskej synody a delegáta Správy dedičstva Apoštolskej stolice. Menovania sa týkajú aj vedenia niekoľkých nunciatúr. Rozhodnutia pápeža Františka k 21. septembru 2013 sú nasledovné:

Za hlavného penitenciára Svätý Otec vymenoval kardinála Maura Piacenzu, doterajšieho prefekta Kongregácie pre klerikov. Predtým prijal zrieknutie sa úradu pre dosiahnutý kánonický vek predložené doterajším hlavným penitenciárom kardinálom Manuelom Monteirom de Castro.

Pápež František vymenoval nového prefekta Kongregácie pre klerikov, ktorým sa stal Mons. Beniamino Stella, titulárny arcibiskup Midily, doterajší prezident Pápežskej cirkevnej akadémie. Pápež potvrdil v úrade sekretára kongregácie, arcibiskupa Celsa Morgu Iruzubietu. Svätý Otec vymenoval aj sekretára pre semináre, ktorým sa stal Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, doterajší biskup Papantly, zároveň s povýšením do arcibiskupskej hodnosti.

Vo vedení Kongregácie pre náuku viery Svätý Otec potvrdil Mons. Gerharda Ludwiga Müllera, emeritného arcibiskupa Regensburgu, spolu so sekretárom kongregácie, ktorým je arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer. Do funkcie pridaného sekretára kongregácie vymenoval Mons. Josepha Augustina Di Noiu, titulárneho arcibiskupa Oregon City, doterajšieho vicepredsedu Pápežskej komisie «Ecclesia Dei». V doterajších funkciách potvrdil členov a konzultorov kongregácie a za konzultora vymenoval Mons. Giuseppeho Sciaccu, titulárneho biskupa Fondi, pridaného sekretára Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry.

Svätý Otec potvrdil v úrade doterajšie vedenie Kongregácie pre evanjelizáciu národov: jej prefekta kardinála Fernanda Filoniho, sekretára kongregácie Mons. Savia Hon Tai-Faia, pridaného sekretára Mons. Protaseho Rugambwu a tiež členov a konzultorov kongregácie.

Do funkcie delegáta základnej sekcie Správy dedičstva Apoštolskej stolice Svätý Otec vymenoval Mons. Maura Rivellu, kňaza Turínskej arcidiecézy.

Na post generálneho sekretára Biskupskej synody František vymenoval Mons. Lorenza Baldisseriho, titulárneho biskupa Diokleciany, doterajšieho sekretára Kongregácie pre biskupov. Jeho predchodcu v úrade Mons. Nikolu Eterovića menoval za apoštolského nuncia v Nemecku.

Svätý Otec tiež vymenoval za apoštolského nuncia v Sierra Leone Mons. Mirosława Adamczyka, titolárneho arcibiskupa Otricoli, apoštolského nuncia v Libérii a Gambii.

Posledné dnešné menovanie sa týka apoštolského nuncia a prezidenta Pápežskej cirkevnej akadémie. Do tejto služby Svätý Otec vymenoval Mons. Giampiera Glodera, poradcu nunciatúry a vedúceho Úradu pre osobitné úlohy v rámci Štátneho sekretariátu, pričom ho zároveň menoval za titulárneho arcibiskupa. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.