2013-09-19 17:04:45

Tikėjimo metai. Katechetų diena: „Katechetas, tikėjimo liudytojas“


Vatikane ketvirtadienį buvo pristatytas dar vienas Tikėjimo metų renginys: Katechetų diena. Ji bus švenčiama Romoje rugsėjo 28-29 dienomis. Keletą dienų iki Katechetų dienos Romoje įvyks kiti du su šia diena susiję renginiai – rugsėjo 26-28 dienomis įvyks Tarptautinis katechezės kongresas; rugsėjo 25 dieną posėdžiaus Tarptautinė katechezės taryba. Šiais renginiais norima paminėti Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo dvidešimtąsias metines.

Katechetų dienos programą pristatė arkivyskupas Salvatore Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkas, spaudos konferencijoje Šventojo Sosto spaudos salėje.

Katechetų dienos renginiuose dalyvaus Šventasis Tėvas. Bene svarbiausias Katechetų dienos renginys bus Popiežiaus Pranciškaus katechezė penktadienį, rugsėjo 27 dieną 17 val. Į šį susitikimą su Šventuoju Tėvu pakviesti visų Vyskupų konferencijų evangelizavimo ir katechezės komisijų bei nacionalinių ir vyskupijų katechezės centrų atstovai. Jau įsiregistravo 104 delegacijos iš viso pasaulio, atstovaujančios 50 kraštų katalikų bendruomenėms, iš viso per 1 600 žmonių.

Kaip kituose ligi šiol vykusiuose Tikėjimo metų renginiuose Romoje, taip pat Katechetų dienos dalyviai, kurių bus mažiausiai 100 000, šeštadienį, rugsėjo 28 rytą dalyvaus procesijoje iš Šv. Petro aikštės prie apaštalo Šv. Petro kapo Vatikano bazilikoje, klausysis savo vyskupų ir kunigų katechezių netoli Vatikano esančiose bažnyčiose, kuriose taip pat bus adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas bei bus sudarytos sąlygos tikintiesiems atlikti išpažintį.

Sekmadienį, rugsėjo 29 dieną popiežius Pranciškus vadovaus Katechetų dienos Mišioms Šv. Petro aikštėje.

Tarptautinei katechezės tarybai pavesta ištirti pačius svarbiausius katechezės siekius skatinant suvienytos vyskupų konferencijų tarnystės ir suteikiant progą katechetams pasidalinti patirtimi. Taryba rugsėjo 25 d. posėdyje susipažins su katekizavimo padėtimi pasaulyje per pastarąjį dešimtmetį ir sudarys naujų įsipareigojimų projektą, kreipiant ypatingą dėmesį katekizavimo uždaviniui evangelizuoti.

Tarptautinis katechezės kongresas įvyks rugsėjo 26-28 dienomis Pauliaus VI salėje. Kongrese pagrindinis dėmesys bus skirtas Katalikų Bažnyčios katekizmo pirmajai daliai, kurioje kalbama apie tikėjimą. Kongrese dalyvaus popiežius, kuris, kaip minėta, penktadienį, rugsėjo 27 dieną skaitys kongreso dalyviams katechezę Pauliaus VI salėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.