2013-09-19 17:05:18

Popiežius Pranciškus parašė laišką al Azharo didžiajam imamui


„Gerbti islamą ir musulmonus“, „skatinti krikščionių ir musulmonų susipratimą vardan pasaulio taikos ir teisingumo“. Šias mintis išsakė popiežius Pranciškus laiške didžiajam al Azharo imamui Ahmed al-Tayyeb. Apie Šventojo Tėvo laišką Kaire veikiančio pagrindinio pasaulyje sunitų musulmonų al Azharo universiteto didžiajam imamui pranešė katalikiška žinių agentūra „Fides“. Agentūra pažymi, jog žinią apie popiežiaus laišką gavo iš paties sunitų universiteto vadovybės. Popiežius laiške išreikė pagarbą islamui ir visiems musulmonams bei pakartojo įsipareigojimą toliau skatinti krikščionių ir musulmonų susipratimą vardan pasaulio taikos ir teisingumo.

Šventojo Tėvo laišką didžiajam imamui rugsėjo 17 dieną perdavė Apaštališkasis nuncijus Egipte arkivyskupas Jean-Paul Gobel. Prie laiško didžiajam imamui buvo pridėta popiežiaus žinia viso pasaulio musulmonams Ramadano užbaigtuvių proga.

Pasak Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sekretoriaus kun. Hani Bakhoum, popiežiaus Pranciškaus laiškas padės su laiku išsklaidyti visus nesusipratimus ir atkurti abipusį dialogą tarp al Azharo universiteto, autoritetingai atstovaujančio nuosaikiam sunitų islamui, ir Šventojo Sosto. Dialogą vienpusišku sprendimu nutraukė al Azharo universitetas, popiežiaus Benedikto XVI pasisakymą dėl Egipto ir Artimųjų rytų krikščionių nesaugumo palaikęs nederu Vakarų pasaulio įsikišimu po Aleksandrijos koptų katedros užpuolimo Naujųjų metų vakarą 2011-aisiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.