2013-09-19 16:49:24

Pokalbis su Lietuvos Premjeru


Iškart po Lietuvos Premjero vizito Vatikane įrašėme trumpą interviu apie pokalbio su Popiežiumi tematiką, apie asmeninius įspūdžius. Pokalbį pradėjome nuo vizito išvakarėse Lietuvos spaudoje skelbtų žinių, kad Premjeras pakvies Popiežių į Lietuvą. RealAudioMP3

Algirdas Butkevičius: Taip, pakviečiau. Atsakymas labai paprastas: „ačiū“. Tikrai nepasakė, kad ne.

Vatikano radijas: Bet ar Lietuvoje rimtai galvojama pradėti, suderinus su Lietuvos Vyskupų konferencija, pasirengimus galimam vizitui? Kaip žinoma, tai gana ilgas ir sudėtingas procesas, kuriam reikia didelių konkrečių pastangų.

- Prieš atvykdamas į Vatikaną aš apie tai kalbėjausi su arkivyskupu Gintaru Grušu. Mes manome, kad gal būtų geriausia Popiežiaus vizitą rengti 2018 metais.

- Jūs atvykote į Vatikaną ir kaip Lietuvos, ir kaip šį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai vadovaujančios šalies vyriausybės vadovas. Kokios temos paliestos susitikimų metu? Juk tikriausiai neapsiribota vien protokoliniais dalykais.

- Pirmiausia pasveikinau Popiežių visos Lietuvos vardu. Manau, turėjau tokią pareigą. Po to perėjome prie kai kurių Lietuvos santykių su Šventuoju Sostu klausimų. Pasakiau, kad Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. Buvo skiriamas dėmesys Rytų partnerystei. Matėsi, kad tai Popiežių labai domina. Pasakiau, kad tai ir mums, kaip pirmininkaujančiai valstybei, vienas iš prioritetinių klausimų. Europos Sąjungai būtų didžiulis laimėjimas jei būtų pasirašyta asocijuota sutartis su Ukraina. Buvo paminėta, kad Rusija daro didžiulį spaudimą. Buvo kalbėta apie Baltarusiją. Pasakiau, jog žinome, kad buvo į Baltarusiją atvykę Vatikano atsakingi pareigūnai. Popiežius buvo sužavėtas kai pasakiau, kad Vilniuje turime universitetą Baltarusijos studentams. Taip pat buvo kalbėta apie Siriją ir pabrėžta, ypač Popiežius tai pabrėžė, kad problemos turi būti sprendžiamos dialogo keliu. Pasaulio lyderiai ir Jungtinių Tautų Saugumo taryba turi surasti tokį sprendimą, kad būtų išvengta kovų, kad būtų išvengta žūčių. Ir buvo paliestas Popiežių labai jaudinantis socialinės atskirties didėjimo pasaulyje klausimas. Tai buvo labai stipriai akcentuota. Labiausiai nukečia tos šeimos, kurių pajamos mažos, tie žmonės, kurie serga. Susitikimo metu šiai temai buvo skirtas nemažas dėmesys.

- Tai jūsų pirmas vizitas Vatikane. Kokie asmeniniai įspūdžiai?

- Šis vizitas mane labai sužavėjo. Sutikti popiežių buvo mano, kaip žmogaus, taip pat ir mano žmonos, gyvenimo tikslas. Aš esu kilęs iš tikinčiųjų šeimos. Nenoriu apie tai daug kalbėti, bet tikrai galiu pasakyti, kad šioje, tikėjimo sferoje, tai buvo pats didžiausias mano gyvenimo siekis, kuris išsipildė.

Aišku, prieš vizitą visada ruošiesi, skaitai, domiesi, atgaivini kai kurias ankstesnes mintis. Ir turiu pasakyti, kad iš pradžių galvojau, kad Vatikane yra labai griežtas protokolas. Bet susitikau su žmonėmis, kurie labai šiltai priėmė, su aplinka, kurioje vyrauja nuoširdumas, paprastumas ir tiesioginis geranoriškas bendravimas. Ir tai labiausiai pasijuto kai teko asmeniškai bendrauti su Popiežiumi. Pasikalbėjom labai paprastai ir nuoširdžiai. Jis tikrai yra labai nuoširdus, paprastas, intelektualus žmogus, kuris tikrai žino kas vyksta pasaulyje, ypač kalbant apie socialinę sferą, apie skurdą tam tikrose šalyse. Matosi, kad tam yra sutelktas didžiulis dėmesys.

- Labai ačiū!

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.