2013-09-18 16:28:47

Bendroji audiencija: Bažnyčia – kantri, mus suprantanti Motina (+video)


Keturiasdešimt tūkstančių žmonių dalyvavo trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje. Popiežius Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Bažnyčią kaip motiną ir pasidalijo keletu minčių, kurios ateina į galvą žiūrint į mūsų mamas, į visa tai ką jos daro, kuo gyvena, kaip rūpinasi savo vaikais.

Visų pirma motina moko eiti per gyvenimą, padeda susiorientuoti, stengiasi nukreipti vaiką teisingu keliu, kad jis augtų ir pasiektų brandą. Ir ji tai daro švelniai, su meile, taip pat ir tuomet kai reikia ištiesinti mūsų kelią, kai nuo jo nuklystame arba kai pasukame į prarają vedančiu klystkeliu. Motina žino ko reikia, kad vaikas sėkmingai eitų per gyvenimą. Ji tai išmoko ne iš knygų, bet žino širdyje. Širdis yra motinų universitetas. Širdyje jos išmoksta kaip auginti vaikus. Ir tai nuostabu.

Lygiai taip pat ir Bažnyčia padeda mums susiorientuoti gyvenime, duoda mums pamokymų kaip eiti per gyvenimą. Pagalvokime apie Dešimtį Dievo įsakymų: jie rodo mus kelią į brandą, nurodo tvirtus atramos taškus. Įsakymai yra Dievo gerumo rezultatas; Dievas juos mums davė iš meilės. Kas nors galėtų paprieštarauti: bet juk tai įsakymai! Tai visa eilė draudimų, vis „ne“ ir „ne“ ir „ne“! Aš jus norčiau paraginti, kad juos pasiskaitytumėte. Pamatysite, kad jie kalba apie mūsų santykį su Dievu, su mumis pačiais ir su kitais žmonėmis. Jie kalba apie tą patį ko ir motinos moko, linkėdamos mums gero. Jie mus ragina negarbinti materialinių stabų, kurie pavergia žmogų, atsiminti Dievą, mylėti savo tėvus, būti sąžiningais, gerbti kitus žmones. Pasižiūrėkite į įsakymus taip tarsi jie būtų motinos patarimai. Motina niekada nemoko blogų dalykų, ji tik gero linki savo vaikui. Taip daro ir Bažnyčia.

Norėčiau pridurti ir antrą dalyką: kai vaikas užauga, kai subręsta, jis eina savo keliu, prisiima atsakomybę, keliauja savarankiškai, daro tai ką nori ir kartais pasitaiko nukrypimų nuo kelio, avarijų. Motina visada kantriai rūpinasi savo vaikais. Motina visada diskretiškai, su meile lydi savo vaiką. Net ir tuomet kai jis suklysta, motina stengiasi būti arti, stengiasi jam padėti. Motina užstoja savo vaiką, jį gina. Čia galvoju, - sakė Popiežius, - apie motinas, kurių vaikai kalėjime ar prislėgti kitokių sunkumų. Motinos neklausia ar jie kalti, bet juos myli, kartais net pažeminimų kaina, jos ir toliau be baimės aukojasi.

Tokia yra Bažnyčia, gailestinga motina, kuri supranta, visada stengiasi padėti, visada turi padrąsinimo žodį net ir suklydusiems ir klystantiems savo vaikams, niekada neužtrenkia Namų durų, ne teisia, net siūlo Dievo atleidimą, su meile ragina grįžti į tiesų kelią net ir labai žemai kritusius savo vaikus. Bažnyčia nebijo įeiti į mūsų naktį, kai mūsų siela, mūsų sąžinė skendi sutemose, ir grąžinti mums viltį. Tokia motina yra Bažnyčia!

Ir paskutinė mintis. Motina sugeba prašyti. Dėl savo vaikų ji beldžiasi į visas duris. Ir tai ji daro be jokių išskaičiavimų, vien iš meilės. Motinos visų pirma beldžiasi į Dievo duris, meldžiasi už savo vaikus, ypač už silpnuosius, už tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kurie pasuko neteisingais ir pavojingais keliais. Prieš kelias savaites, - sakė popiežius Pranciškus, - aukojau Mišias Romos šv. Augustino bažnyčioje, kurioje saugomos motinos, šventosios Monikos relikvijos. Kiek daug ši motina meldėsi už savo sūnų, kiek ašarų išliejo. Galvoju apie jus, brangiosios mamos: melskitės už savo vaikus, niekada nepaliaukite melstis. Prašykite savo vaikams Dievo pagalbos. Jo širdis didelė. Belskitės į Dievo duris, į jo širdį, melskitės už savo vaikus.

Lygiai taip pat ir Bažnyčia meldžiasi už savo vaikus, prašo, kad Viešpats juos globotų. Pasitikėkime Motinos Bažnyčios malda: Viešpats nelieka jai abejingas. Viešpats sugeba mus nustebinti net ir tuomet kai visiškai to nesitikime. Ir Bažnyčia tai žino.

Tad štai tokios trys mintys, kuriomis šiandien norėjau su jumis pasidalinti – Bažnyčia yra motina, kuri mums rodo gyvenimo kelią, kuri yra kantri ir supratinga, kuri mus atiduoda į Dievo rankas, - baigė savo kalbą popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.