2013-09-16 17:00:58

Pápež v pondelkovej homílii: Cnosti politika sú láska k ľuďom a pokora


Vatikán, 16. septembra 2013 – Pokora a láska sú nevyhnutné charakteristiky tých, ktorí vládnu, zatiaľ čo občania, najmä v prípade katolíkov, sa nemôžu nezaujímať o politiku, hovorí pápež František. V homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty nás dnes tiež povzbudil, aby sme sa modlili za politických predstaviteľov.

Evanjelium o stotníkovi, ktorý žiada s pokorou a dôverou uzdravenie svojho sluhu, (Lk 7,1-10) a čítanie z Listu svätého Pavla Timotejovi, s výzvou modliť sa za vládcov (1Tim 2,1-8), viedli Svätého Otca k uvažovaniu nad službou vládnych predstaviteľov. Kto vládne, hovorí pápež, „musí milovať svoj ľud“, pretože „vládca, ktorý nemá rád, nemôže vládnuť: môže nanajvýš regulovať, dávať veci trochu do poriadku, ale nie vládnuť“. V tejto súvislosti poukázal na Dávida, „ako on mal rád svoj ľud“. Až tak, že po hriechu sčítania hovorí Pánovi, aby netrestal ľudí, ale jeho. Takže „dve cnosti panovníka“ sú láska k ľuďom a pokora:

Nemožno vládnuť bez lásky k ľuďom a bez pokory! A každý muž, každá žena, ktorí majú prevziať službu vládnuť, si musia položiť tieto dve otázky: Milujem svojich ľudí, aby som im lepšie slúžil? Som pokorný a počúvam všetkých ostatných, rôzne názory, aby som vybralnajlepšiu cestu?‘ Ak si nepoloží tieto otázky, jeho vláda nebude dobrá. Vládca, muž či žena, ktorý miluje svoj ľud, je pokorným mužom či ženou.“

Na druhej strane sv. Pavol povzbudzuje k modlitbe za všetkých, ktorí sú pri moci, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom. Občania sa nemôžu nezaujímať o politiku, pripomenul pápež:

„Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia, oni vládnu...‘ Nie, nie, ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka cirkvi. Je to jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím prispieť!“

Svätý Otec ďalej upozornil na bežný zvyk neustále politikov iba ohovárať, rozprávať o „veciach, ktoré nefungujú”. Počúvaš televízne správy: samé pranierovanie. Čítaš noviny, zase len pranierovanie. Stále len zle, stále proti! Možno je ten politik hriešnik, rovnako ako Dávid, ale ja musím s ním spolupracovať prostredníctvom svojej mienky, aj slovami, aj napomenutím“, pretože „všetci sa musíme podieľať na spoločnom dobre!“ A ak sme aj mnohokrát počuli, že ‚dobrý katolík sa nemá miešať do politiky‘– poznamenal pápež–, „to nie je pravda, to nie je správny názor“:

„Dobrý katolík zasahuje do politiky a ponúka zo seba to najlepšie, aby vládca mohol vládnuť. Ale čo je to najlepšie, čo môžeme ponúknuť vládcom? Modlitba! To je to, čo hovorí Pavol: modlitba za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach. ‚Otče, ale toto je zlý človek, musí ísť do pekla...Modli sa za neho, modli sa, aby dokázal vládnuť dobre, aby mal rád svojich ľudí, aby slúžil svojmu ľudu, aby bol pokorný!‘ Kresťan, ktorý sa nemodlí za predstaviteľov, nie je dobrý kresťan! ‚Otče, ale ako sa mám modliť za tohto? Je to osoba, ktorá nie je poriadna... ‘ ‚Modli sa, aby sa obrátila!‘ Modli sa teda. A toto nehovorím ja, hovorí to svätý Pavol, Božie slovo.“

Teda dajme to najlepšie zo seba: nápady, návrhy, to najlepšie. Tým najlepším je však predovšetkým modlitba. Modlime sa za vládcov, aby nám vládli dobre, aby viedli našu krajinu, náš národ a celý svet dopredu. Aby tu zavládol pokoj a spoločné dobro – dodal pápež František v závere dnešnej homílie. –jk–
All the contents on this site are copyrighted ©.