2013-09-16 16:38:03

Popiežius Pranciškus: Krikščionys turi melstis už savo vadovus (+video)


Nuolankumas ir meilė – šie bruožai būtini visiems, kurie valdo, o piliečiai, ypač – katalikai, negali nusigręžti nuo politikos: taip sakė Popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose, aukotose Šv. Mortos namuose, kviesdamas melstis už valdančiuosius.

Pirmadienio Mišių skaitinys apie šimtininką, kuris nuolankiai ir su pasitikėjimu prašė Jėzaus išgydyti jo tarną, bei Šv. Pauliaus laiškas Timotiejui įkvėpė Popiežiaus pamąstymą apie valdžios tarnybą. „Kas valdo, – sakė popiežius, – turi mylėti savo tautą, nes valdytojas, kuris nemyli, negali valdyti – gali nebent įvesti šiek tiek tvarkos, tačiau ne valdyti”.

Pasak Popiežiaus, piliečiai negali nesidomėti politika. „Niekas negali pasakyti – prie ko čia aš, jie valdo... Ne, aš esu atsakingas už jų valdymą ir turiu padaryti viską, ką galiu, kad jie gerai valdytų ir dalyvauti politikoje taip, kaip galiu. Kaip sako Bažnyčios socialinis mokymas, politika yra viena aukščiausių artimo meilės formų, nes ji turi tarnauti bendrajam gėriui. Negalime nusiplauti rankų. Visi turime kažkaip prisidėti”, - sako Šventasis Tėvas.

Popiežius tęsė: „Negalima valdyti nemylint savo tautos ir neturint nuolankumo! Kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kuris imasi vadovauti, turi užduoti sau du klausimus: „Ar aš myliu savo žmones, kad galėčiau jiems geriau tarnauti? Ar esu nuolankus ir sugebu išgirsti kitus, jų skirtingas nuomones, kad galėčiau pasirinkti geriausią kelią?” Jei vadovas neužduoda sau šių klausimų, jo vadovavimas nebus geras. Valdantysis vyras ar moteris – kuris myli savo žmones – yra nuolankus žmogus. Ne kartą girdėjome: „Geras katalikas nesipainioja į politiką” . Tai netiesa. Tai negeras kelias. Geras katalikas dalyvauja politikoje, padarydamas viską, ką gali, kad vadovas galėtų vadovauti. Tačiau ką mes galime pasiūlyti vadovams? Maldą! Apie tai kalba apaštalas Paulius: „Taigi pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus“. Kas nors galbūt pasakys: „Tačiau, Tėve, tas yra blogas žmogus, turi eiti į pragarą...“ „Melskis už jį, melskis už ją, kad taptų nuolankus!“. Krikščionis, kuris nesimeldžia už valdančiuosius, nėra geras krikščionis!” „Tačiau, Tėve, kaip galiu melstis už tą problemišką asmenį..“. „Melskis, kad jis atsiverstų“, - kalbėjo Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.