2013-09-16 15:00:35

Katoļi nedrīkst neinteresēties par politiku


„Pazemība un mīlestība ir īpašības, kas nepieciešamas valstsvīriem. Tai pašā laikā pilsoņi, jo īpaši, ja viņi ir katoļi, nedrīkst neinteresēties par politiku,” šie ir galvenie apgalvojumi, ko šorīt, svinot Svēto Misi, izteica pāvests Francisks. Vadoties pēc šīsdienas Evaņģēlija lasījuma par Romas simtnieka atgriešanos un pēc apustuļa Pāvila pamudinājuma Timotejam lūgties par valdniekiem, Francisks runāja par autoritāšu kalpošanu. „Tam, kurš valda, ir jāmīl sava tauta,” uzsvēra Svētais tēvs, „jo valdnieks, kurš nemīl, nevar valdīt: labākajā gadījumā viņš var likt ievērot disciplīnu, ieviest nedaudz kārtības, bet nevar valdīt”. Tā, saskaņā ar pāvesta Franciska teikto, valdniekam ir vajadzīgi divi tikumi – mīlestība uz tautu un pazemība:

„Nav iespējams valdīt bez mīlestības uz tautu un bez pazemības! Katram vīrietim un katrai sievietei, kuriem jāuzņemas valsts pārvalde, ir jāuzdod sev divi jautājumi – vai es mīlu savu tautu, lai labāk tai kalpotu? Vai man ir pazemība un vai es spēju uzklausīt visus citus; dažādus uzskatus, lai izvēlētos labāko ceļu? Ja šos jautājumus neuzdod, tad viņu kalpošana nenesīs labumu. Valdnieks – vīrietis, vai sieviete, kuri mīl savu tautu, ir pazemīgs.”

Homīlijā pāvests skāra arī pilsoņu uzdevumus. Viņš atgādināja, ka pilsoņi nedrīkst neinteresēties par politiku:

„Neviens no mums nedrīkst teikt: „Man ar to nav nekāda sakara, jo valda viņi…” Nē, nē, es esmu atbildīgs par viņu valdīšanu un man ir jādara viss, kas manos spēkos, lai viņi valda labi. Man ir jādara viss, lai piedalītos politikā tā, kā to spēju darīt es. „Politika,” teikts Baznīcas Sociālajā mācībā, „ir viena no augstākajām tuvākmīlestības formām, jo tā ir kalpošana kopējam labumam.” Es nedrīkstu „mazgāt rokas”. Mums visiem kaut kas ir jādod!”

Francisks atzīmēja, ka pastāv ieradums par valdniekiem runāt tikai sliktu un patērzēt par to, ka „lietas neiet labi”. Skatoties televīziju un lasot avīzi, var redzēt, kā valsts vadītāji tiek nemitīgi lamāti. Iespējams, ka viņi ir grēcinieki, tāpat kā grēcinieks reiz bija ķēniņš Dāvids, taču, kā uzsvēra pāvests, katram ir jāsadarbojas ar savu uzskatu, ar savu vārdu un arī ar savām korekcijām, jo visi esam aicināti piedalīties kopējā labuma veidošanā. „Ja dažreiz gadās dzirdēt, ka „labam katolim nebūtu jāmaisās politikā,” tad tas ir nepareizs ceļš,” norādīja pāvests. Viņš paskaidroja:

„Labs katolis iejaucas politikā, piedāvājot labāko no sevis, lai valdnieks var valdīt. Taču – kas ir tas labākais, ko varam sniegt valdniekiem? Lūgšana! Tas ir tas, par ko runā Pāvils: „Lūgšana par visiem cilvēkiem un par karaļiem, un visiem tiem, kas ir pie varas”. Bet, Tēvs, tas cilvēks ir ļauns, viņam jāiet uz elli… . Lūdzies par viņu, lai viņš, vai viņa var labi valdīt, lai mīl savu tautu, lai kalpo savai tautai, lai ir pazemīgs, vai pazemīga! Kristietis, kurš nelūdzas par valsts vadītājiem, nav labs kristietis! Bet, Tēvs, kā es varu par viņu lūgties? Tas ir cilvēks, kurš neder… . Lūdzies, lai viņš atgriežas! Lūdzies!”

Noslēgumā pāvests aicināja dot labāko no sevis – idejas, ierosinājumus, un visvairāk par visu – lūgties, lai valsts vadītāji labi valda, lai viņi ved mūsu dzimteni, mūsu nāciju uz priekšu. Pāvests aicināja lūgties arī par visu pasauli, lai tajā būtu miers un kopējais labums.

I. Šteinerte/VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.