2013-09-14 15:37:28

Mons. Paglia: Starnúca Európa nemá odvahu chrániť rodinu


Akým výzvam musia čeliť rodiny v súčasnosti či aká je politika rodiny v Európskej únii? Aj tieto otázky boli v centre pozornosti 13. medzinárodnej konferencie o úlohe Katolíckej cirkvi v procese európskej integrácie v poľskom Krakove, ktorá sa dnes, 14. septembra 2013, po dvoch dňoch končí. Jej hlavnou témou bola úloha rodiny v Európskej únii. Pohľad na túto problematiku z kresťanskej perspektívy ponúkol predseda Pápežskej rady pre rodinu Mons. Vincenzo Paglia v texte, ktorý na konferencii prečítal podsekretár rady Mons. Carlos Simón Vázquez, zastupujúci Svätú stolicu.

Ako Mons. Paglia píše, v súčasnej kultúre bývajú deti v dôsledku individualizmu a utilitarizmu „považované za prekážku pre individuálne šťastie a osobný rozvoj“. Upozorňuje preto na nevyhnutnosť opätovne postaviť rodinu do centra politiky, ekonómie, kultúry a pastorácie. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Ak by v našich krajinách neboli rodiny, ktoré niekedy prežívajú doslova hrdinským spôsobom, kam by išli starší? Kde by boli mladí, ktorí nemajú prácu alebo ktorí ju stratili? A kde by išli mnohí rozvedení, ktorí nevedia kam ísť? V Taliansku ich vidíme často medzi bezdomovcami. Podľa Mons. Pagliu však tradičná rodina nevymizla a odoláva dnešnej kultúre. Predstava u väčšiny mladých Európanov sa ešte stále spája s predstavou o rodine, vyplýva to z nedávnych sociálnych prieskumov. Napríklad 80 % mladých v Taliansku uprednostňuje manželstvo pred spolužitím. Vo Francúzsku si 77 % mladých vo veku 18 až 24 rokov túži založiť vlastnú rodinu s jednou osobou na celý život. Šťastie bez rodiny si nevedelo predstaviť ani 85 % respondentov v Poľsku.

Ku kríze tradičnej rodiny prispieva aj hospodárska kríza a ťažkosti, ktorým musí rodina dennodenne čeliť. Mons. Paglia požaduje také politické riešenia, ktoré by podporili a chránili rodinu „ako základnú bunku“ a „zdroj spoločnosti“, ako je definovaná vo viacerých dokumentoch Pápežskej rady pre rodinu. Na konferencii v Poľsku sa však hovorilo aj o tzv. „rodovej (gender) ideológii“. Podľa predsedu Pápežskej rady pre rodinu sa treba v diskusii proti takémuto zmýšľaniu postaviť rozhodne, a to aj za pomoci vedy. „Stačilo by si vypočuť antropológov, ktorí kladú otázku takto: «Stovky milióny rokov príroda venovala stvárňovaniu muža a ženy. Môžeme to azda anulovať jedným ustanovením legislatívy?» Ak sa ďalej pozrieme na potreby detí, pochopíme, že každé z nich potrebuje jedného otca a jednu mamu. Aká žalostná je definícia «rodič A a rodič B»! V žiadnom prípade nie je pravda to, čo mnohí rozprávajú, že rod je indiferentný. Myslím si, že zodpovednosťou všetkých, aj tých, ktorí neveria, je opakovane uvažovať nad touto témou, pretože to je to, čo dnes potrebujeme, a zároveň to, čo tak často chýba.“

Mons. Paglia v tomto smere kritizuje európsku politiku, ktorá sa k problému stavia vlažne a nedokáže chrániť tradičnú rodinu. V rozhovore vysvetlil: „Myslím si, že Európa čelí tomuto problému dosť slabo. Je potrebný určitý krok vpred. Akoby sa táto Európa, ktorá starne, rozhodla, že už nebude mať budúcnosť; akoby sa táto Európa, ktorá nepomáha rodine, rozhodla ukončiť toto všetko dnešnou generáciou. Potrebuje dodať odvahy.“
Starý kontinent, ktorý s veľkou múdrosťou riadil kultúru sveta, sa podľa predsedu rady podobá na raka – kráča dozadu, čo má vplyv aj na dnešné kresťanské rodiny: „Nie náhodou sa rodina musí opätovne stať stredobodom cirkevnej pastorácie. My starší si pamätáme na babičky, starých rodičov, ktorí nás učili viere. Dnes sa stretávame s deťmi, ktoré prichádzajú žiadať o Prvé sväté prijímanie bez toho, aby sa aspoň vedeli prežehnať. Nachádzame rodičov, mladých dospelých, ktorí sú, čo sa týka viery, «analfabetmi», vysvetlil Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu.
Na medzinárodnej konferencii v poľskom Krakove včera vystúpila aj slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Problémy, ku ktorým dochádza v rodinách, podľa nej súvisia aj s kultúrou, ktorú nám ponúka súčasná svet: Často hovoríme o tom, že rodina je v kríze, rodina však ako taká nie je v kríze, v kríze sú naše vzťahy k rodine. Či je to vzťah v rámci rodiny alebo vzťah spoločnosti k rodine. Vidíme, že existujú tendencie rodinu oslabiť, rodinu spochybňovať, rodinu spájať s násilím, s chudobou, odtláčať na okraj tých, ktorí majú viacej detí. Pritom celý život, celá spoločnosť, nám dáva za pravdu, či je to už otázka demografie, demografickej krízy, otázka obchodovania s
ľuďmi, chudobou, násilím, ktoré je páchané zločinnosťou mladých ľudí, že tomuto všetkému môžeme predísť ak bude silná rodina, ak rodinu podporíme. Ďalším slovenským účastníkom bol europoslanec Miroslav Mikolášik. Pripomeňme, že odmietavé stanovisko k ideológii rodovej rovnosti vyjadrili v júli tohto roka v osobitnom vyhlásení aj slovenskí biskupi. Text Vyhlásenia Konferencie biskupov Slovenska k rodovej rovnosti je dostupný na stránke www.kbs.sk. –mf–
All the contents on this site are copyrighted ©.