2013-09-13 19:02:23

T. F. Lombardi. Pirmieji šeši Pranciškaus pontifikato mėnesiai


Prieš šešis mėnesius, kovo 13 dieną, gausybei žmonių šv. Petro aikštėje, taip pat laukiantiems prie radijo imtuvų ir televizijos aparatų, iš šv. Petro bazilikos pagrindinės ložės buvo paskelbta, kad išrinktas naujasis popiežius – kardinolas Jorge Mario Bergoglio, pasirinkęs Pranciškaus vardą.

Pirmuosius šešis popiežiaus Pranciškaus mėnesius komentuoja t. Federico Lombardi SJ, Vatikano spaudos salės direktorius, turintis galimybę iš arti stebėti popiežiaus gyvenimą. Paklaustas apie trejas Pranciškaus pontifikato naujoves, t. Lombardi pirmiausia paminėjo vardo pasirinkimą.

Pranciškus yra naujas vardas – joks popiežius dar nebuvo jo pasirinkęs. Ir pats popiežius paaiškino vardo prasmę: „vargšai, taika, kūrinijos apsauga“. Ir jau pamatėme, bent jau kalbant apie vargšus ir taiką, kad tai iš tiesų pamatiniai šio pontifikato bruožai, ir be galo aktualūs, kaip kad pastarųjų savaičių labai drąsus įsipareigojimas taikai Artimuosiuose Rytuose.

Antroji naujiena, pasak t. Lombardi, yra europocentrizmo pabaiga Bažnyčioje, turint galvoje tai, kad popiežius yra iš Lotynų Amerikos. Jaučiamas teigiamas horizontų praplėtimas, kurį galėjome konstatuoti Pasaulinėse jaunimo dienose, kuriose matėme popiežių jo kilmės kontinente, jo sielovadinį stilių, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, paprastą kalbėjimą...Visi popiežiai buvo „visuotiniai“, visiems rūpėjo visas pasaulis, tačiau popiežiaus iš kito kontinento išrinkimas duoda kažką naujo stiliui, perspektyvai ir to norėjo visa Bažnyčia, kardinolai, tai vertintina kaip dar didesnis visuotinės Bažnyčios kelio praturtinimas.

Trečiasis išskirtinis popiežiaus Pranciškaus pontifikato bruožas, pasak Vatikano spaudos salės direktoriaus, yra misionieriškumas. Popiežius Pranciškus kalba apie Bažnyčią, kuri nelieka savyje, apie Bažnyčią misijoje, žvelgiančią už savęs ir į visą pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.