2013-09-12 20:31:19

„Rodina je budúcnosť“ - pápež píše účastníkom Sociálneho týždňa


Taliansko, 12. septembra - Rodina je „privilegovaná škola štedrosti, ktorá učí prekročiť istú individualistickú mentalitu predierajúcu sa do našej spoločnosti“. Týmito slovami sa pápež František obrátil na účastníkov 47. sociálneho týždňa talianskych katolíkov, ktorý sa včera začal v Turíne. Témou tohto ročníka je „Rodina ako nádej a budúcnosť talianskej spoločnosti“. V posolstve podpísanom predsedom Konferencie biskupov Talianska kardinálom Angelom Bagnascom, pápež František pripomína úlohu rodín pri budovaní lepšej spoločnosti. Ako píše, rodina je „púťou generácií, ktoré si odovzdávajú vieru spolu s láskou“, no vyžaduje si tiež úsilie a trpezlivosť. Budúcnosť spoločnosti je zakorenená v mladých a starších, ktorí sú živou pamäťou. „Národ, ktorý sa nestará o starších, deti a mladých, nemá budúcnosť, pretože zle zaobchádza s tým, čo je pamäťou a čo je prísľubom,“ zdôrazňuje Svätý Otec. Upozorňuje preto na kultúrne a politické rozhodnutia týkajúce sa rodiny, ktoré sa vždy dotýkajú aj ďalších oblastí života národa, od demografického problému, k otázkam práce, až k samotnej „antropologickej vízii“ ako „základu našej civilizácie“.

Pápež však nezabúda na utrpenie mnohých rodín v dôsledku nedostatku práce či vnútorných konfliktov a vyjadruje im svoju blízkosť. Na druhej strane pripomína jednoduché svedectvá mnohých rodín, ktoré „zažívajú skúsenosť manželstva a rodičovstva s radosťou“ a „bez strachu čelia aj ťažším momentom v živote, ktoré, prežívané v jednote s Pánom, nebránia napredovať cestou lásky, ale naopak, robia ju silnejšou“. V závere posolstva ponúka za príklad postavu blahoslaveného Giuseppeho Toniola. Saleziánsky spolupracovník bol jedným z tých katolíckych laikov, ktorí sa aj napriek ťažkostiam svojej doby vydali pracovať do ulíc, aby napomáhali hľadaniu a budovaniu spoločného dobra. – mf –All the contents on this site are copyrighted ©.