2013-09-11 14:46:01

Popiežiaus pastoracinis paraginimas Bažnyčiai: Jau daug atliekame, galbūt esame pašaukti daryti dar daugiau!


Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas antradienį Astalli pabėgėlių globos centre Romos istoriniame senamiestyje paliko neišdildomą įspūdį jo sutiktiems keliems šimtams pabėgėlių, kaip ir Astalli centro vadovams ir darbuotojams, jėzuitams ir savanoriams ne jėzuitams. Popiežius visus drąsino primindamas ypač krikščionių pareigą tarnauti pabėgėliams, juos palydėti ir ginti.

Šventojo Tėvo apsilankymas Astalli pabėgėlių globos centre ir jo kalba priminė tai, ką jis pasakė lankydamasis Italijos Lampedūzos saloje liepos 8 dieną. Tą sykį Pranciškus kalbėjo apie globalizuoto pasaulio nejautrumą kenčiančių ir stokojančių brolių atžvilgiu, ragino pirmiausiai katalikus turėti imigrantus priimančią širdį: „Dievas mus teis pagal tai, kaip pasielgėme su labiausiai stokojančiais žmonėmis“, pažymėjo Lampedūzoje popiežius Pranciškus.

Susitikime Gesù (Jėzaus) bažnyčioje po apsilankymo Astalli centre Pranciškus dar sykį ragino nebijoti skirtingumų: atvykstantys pabėgėliai dažnai yra ne krikščionys, iš kitų kultūrų ir labai įvairių situacijų. Broliškumas, – sakė popiežius, - turi padėti suprasti, kad tie skirtumai yra turtas ir dovana, visiems. Tad gyvenkime broliškai! - sakė Pranciškus Jėzaus bažnyčioje.

Kaip jau minėta ankstesnėje Vatikano radijo programoje, Šventasis Tėvas išsamiau aiškino, ką reiškia silpnųjų ir stokojančiųjų atžvilgiu „tarnauti“, „palydėti“ ir „ginti“. Popiežius ypač akcentavo Bažnyčios vaidmenį: Visai Bažnyčiai svarbu, kad vargšų globa ir teisingumo plėtra nebūtų vien tik specialistų uždavinys, o būtų visos Bažnyčios pastoracijos, rengiamų būsimų kunigų ir vienuolių, visų parapijų eilinio įsipareigojimo, taip pat bažnytinių judėjimų ir sąjūdžių, dėmesio centre. Popiežius ypač kvietė vienuolijas „su visu rimtumu ir atsakomybe skaityti šį laiko ženklą. Tai labai svarbu ir tai jums sakau labai nuoširdžiai“, - pridūrė Pranciškus ir tęsė:

„Viešpats Dievas mus kviečia drąsiau ir dosniau vykdyti priėmimą ištuštėjusių bendruomenių namuose ir vienuolynuose. Brangūs vienuoliai, brangios vienuolės, ištuštėję vienuolynai netarnauja Bažnyčiai, perkeičiant juos į viešbučius pinigams uždirbti. Ištuštėję vienuolynai nėra jūsų; jie skirti Kristaus kūnui, kuris yra pabėgėliai. Viešpats kviečia mus drąsiau ir dosniau vykdyti priėmimą ištuštėjusių bendruomenių namuose ir vienuolynuose. Žinoma, tai nėra paprasta, reikia kriterijų, atsakomybės, tačiau reikia išdrįsti. Jau daug atliekame, galbūt esame pašaukti daryti dar daugiau, ryžtingai priimant ir dalijantis tai, ką Apvaizda padovanojo, kad tarnautume.“

„Turime įveikti dvasinį supasaulėjimą tam, kad būtume arti paprastų ir ypač paskutinių žmonių. Mums reikia tvirtų bendruomenių, išgyvenančių meilę konkrečiais būdais!“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.