2013-09-11 15:48:40

Abp Parolin o „rewolucji Papieża Franciszka”


Odnowa Kościoła oznacza zawsze powrót do korzeni pierwotnego chrześcijaństwa. Wydaje się, że Papież Franciszek pragnie rewolucyjnej przemiany w tym duchu, jednak zrewolucjonizować można wszystko, za wyjątkiem prawd wiary. Mówił o tym przyszły sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w obszernym wywiadzie, jakiego udzielił wenezuelskiemu dziennikowi El Universal.

Abp Pietro Parolin został w pierwszym rzędzie zapytany właśnie o zmiany, jakich można się spodziewać w związku z pontyfikatem Franciszka. W odpowiedzi zwrócił on uwagę, że do rzeczywistości Kościoła nie można aplikować kategorii politycznych, jak demokracja czy monarchia. Kościół jest bowiem wspólnotą, komunią. Papież nie stoi zatem ponad Kościołem. Wewnątrz tej wspólnoty istnieje różny zakres odpowiedzialności, który dotyczy także Papieża, ale wszędzie obowiązuje zasada komunii.

Ta reguła jest wiążąca także w kontekście przemian we wspólnocie wiernych. Jak zaznaczył abp Parolin, dostosowywanie się Kościoła do nowych warunków nie może oznaczać upodobnienia się do świata, jeśli chce się być wiernym Chrystusowi. „Jeśli Kościół kompletnie roztopi się w świecie, nie spełni swojej misji bycia solą i światłem dla wszystkich” – stwierdził watykański dyplomata.

Wenezuelski dziennikarz nie omieszkał w tym kontekście zapytać o kwestię celibatu kapłańskiego. W odpowiedzi abp Parolin zaznaczył, że choć tradycja ta nie ma charakteru dogmatycznego, to należy do dziedzictwa pierwszych wieków chrześcijaństwa i nie można jej sprowadzać do spraw przeszłości. Również tutaj obowiązuje zasada kościelnej komunii. „Papieżowi powierzona jest posługa jedności i wszystkie decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane dla umacniania tej jedności, a nie po to, by dzielić Kościół” – wyjaśnił przyszły watykański sekretarz stanu.

tc/ rv, el universal
All the contents on this site are copyrighted ©.