2013-09-10 18:27:35

Popiežius susitiko su jėzuitų globojamais pabėgėliais


Antradienio pavakare popiežius Pranciškus apsilankė Romos jėzuitų pagalbos pabėgėliams centre, pagal gatvės (Via degli Astalli) pavadinimą, kuriame centras įsikūręs, vadinamame Astalli centru. Vizitas buvo visiškai privatus. Popiežius aplankė valgyklą, kasdien pamaitinančią po keturis šimtus žmonių, asmeniškai pasikalbėjo su keletu Centro globotinių. Po to, antroji susitikimo dalis, dalyvaujant didesniam žmonių skaičiui, vyko Romos Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, kurioje saugomos jėzuitų įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos relikvijos, kurioje palaidotas ir Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos įkūrėjas, buvęs jėzuitų generalinis vyresnysis t. Pedro Arrupe.

Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą t. Arrupe įkūrė 1981 m. Astalli centras buvo pirmasis jos veiklos židinys. Šiuo metu tarnyba vykdo plačią pagalbos akciją, turi savo centrus ir kituose miestuose. Be tiesioginės humanitarinės pagalbos, maisto ir nakvynės, jėzuitų pagalbos tarnyba rengia italų kalbos pamokas prieglobsčio Italijoje prašantiems pabėgėliams, suteikia jiems juridinę pagalbą, padeda integruotis, susirasti darbą. Vien praėjusiais metais Astalli centras
suteikė pagalba 21 tūkst. žmonių. Kiti tarnybos centrai pagalbą suteikė 13 tūkst. žmonių.

Antradienio susitikimo metu išklausęs dviejų Astalli centro globojamų pabėgėlių liudijimų, popiežius Pranciškus sakė: „Kiekvienas iš jūsų, brangūs bičiuliai, atsinešate su savimi asmeninę istoriją, kalbančią apie karų ir konfliktų dramą. Tačiau kartu jūs atsinešate ir žmogiškąjį bei religinį turtingumą, kurį mes turime priimti, kurio neturime bijoti. Daugelis iš jūsų esate musulmonai, kitų tikybų išpažinėjai, atvykstate iš įvairių šalių ir įvairių situacijų. Mes neturime bijoti skirtingumo! Broliškumas mums turi padėti suprasti, kad tie skirtumai yra turtas, yra dovana visiems. Gyvenkime broliškai!“, - ragino popiežius ir toliau, kalbėdamas apie krikščioniškosios artimo meilės įkvėptą pagalbą pabėgėliams, komentavo tris raktažodžius – tarnauti, palydėti ir ginti.

Ką reiškia tarnauti? Visų pirma reiškia priimti atvykstantį žmogų, suteikti jam pagalbą, parodyti dėmesingumą, ištiesti ranką be baimės ir be jokių išskaičiavimų, su tokiu supratimu ir tokia meilę, kokią paliudijo Jėzus, plaudamas savo mokiniams kojas. Tarnauti, - sakė popiežius, - tai būti arti kito žmogaus, parodyti jam solidarumą. Žodis „solidarumas“, deja, turtingame pasaulyje nemėgstamas, jis tapęs kone keiksmažodžiu, kurio reikia vengti. Bet jis yra mūsų žodis. Mes turime atsileipti į teisingumo ir vilties prašymus.

Palydėti. Šiuo žodžiu, pasak Popiežius, nusakoma tai, ką veikia Astalli centras. Jis ne tik pavalgydina, bet stengiasi sudaryti sąlygas, kad pagalbos prašantysis kuo greičiau taptų savarankiškas. Negana duoti išmaldą. Reikia padėti žmogui atsistoti ir būti savarankiškam. Šiuo atveju „palydėti“, reiškia „integruoti“. Tai pabėgėlių teisė.

Galiausiai žodis „ginti“, reiškia pareigą stoti silpnųjų pusėn. Tai visos Bažnyčios pareiga, ne tik specialių tarnybų darbuotojų, ne tik labdaringos veiklos „specialistų“, bet visų pareiga. Pagalba kenčiančiam žmogui, vargšo priėmimas turi būti nuolat akcentuojama sielovadoje, būsimų kunigų ir vienuolių formacijoje, kasdieniame parapijų darbe, judėjimų ir sambūrių veikloje, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.