2013-09-10 14:53:07

Piligrimų žygis Kryžių Kalnas - Šiluva


Praėjusį savaitgalį tris dienas daugiau nei 700 piligrimų pėsčiomis ėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą, pasveikinti švč. Mergelę Mariją su gimtadieniu.

Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva prasidėjo rugsėjo 6 d., penktadienį. Žygiui vadovavo, kartu ėjęs, šv. Mišias aukojęs, giesmėmis drąsinęs, palapinėje miegojęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kasmetinis, vienuoliktą kartą vykstantis žygis labiausiai populiarus jaunimo tarpe. Šį kartą stebino jaunesnio amžiaus (12-14 metų) piligrimų gausa. Dauguma vyresnių jaunuolių rinkosi savanorystės tarnybą. Žygyje, kaip paprastai, dalyvavo grupės iš įvairių mokyklų, organizacijų, parapijų. Daugeliui jų šis žygis yra tapęs pastovia rugsėjo pradžios tradicija, žygiui ruošiamasi visus metus. Tačiau kiekvienais metais prisijungia ir naujos grupės. Šiemet pirmą kartą dalyvavo nedidelis būrelis iš Kretingos, atvykęs kartu su broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu OFM. Brolis Paulius kelyje ir stovyklose žodžiu, malda, giesmėmis, pamokymais vedė katechezes.

Žygis seniai išaugo Šiaulių vyskupijos ir net Lietuvos ribas. Pirmą kartą dalyvavo t. Jono vadovaujama 13 žmonių grupė iš Baltarusijos; savo grupę atsivežė kunigas vietnamietis, dirbantis su jaunimu Palemone, Kauno arkivyskupijoje; nuotaikingai su jaunimu bendravo du tėvai karmelitai iš Airijos; ėjo vokiečių ir lietuvių grupė, priklausant tarptautinei ekumeninei organizacijai „Christophorus“. Tytuvėnuose prisijungė Šiaulių universitete studijuojantys ERASMUS studentai iš Ukrainos.

Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva Šiaulių vyskupo iniciatyva pradėtas organizuoti 2003 metais, siekiant paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Kryžių kalne ir Šiluvoje dešimtąsias metines. Šiais metais minėtas 20m. jubiliejus. Todėl žygio metu vykstančių šv. Mišių homilijose prisiminti Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II pasakyti žodžiai, pamokymai. Penktadienio Eucharistijai vadovavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, sakydamas pamokslą, priminė, kad popiežiaus pasakytais žodžiais galima vadovautis ir šiandien: pajusti atsakomybę už laisvę, kiekvieną dieną kreiptis į Šventąją Dvasią, drąsiai eiti su Kristumi, būti laimingiems Kristuje ir ištikimiems Kristui. Ganytojas aiškino, jog tuo vadovautis svarbu šiame trijų dienų piligriminiame žygyje, bet lygiai taip pat – gyvenimo kasdienybėje. Ankstų šeštadienio rytą (7.30 val.) pamokslą sakęs Jaunimo centro kapelionas kun. Tadas Rudys, remdamasis Jono Pauliaus II žodžiais, kalbėjo apie tai, ką reiškia būti nuoširdžiai tikinčiu savo aplinkoje. Dažnai tai būti kitokiu – „balta varna“. Tam reikia ryžto, valios ir tvirto apsisprendimo. Svarbus įpareigojimas kiekvienam – liudyti. „Jūs patys esate Bažnyčia. Būkite joje veiklūs, stiprūs, kupini šventosios liepsnos“, - citavo popiežių Jaunimo centro kapelionas, linkėdamas prašyti Švč. M. Mariją užtarimo ir nebijoti. Šeštadienį žygio dalyviai vienijosi su popiežiumi Pranciškumi, melsdamiesi už taiką Sirijoje, artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje.

Tris dienas organizaciniais rūpesčiais dalijosi Šiaulių vyskupijos pastoracinių centrų darbuotojai. Pagrindinė koordinatorė – Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė. Žygį organizuoti padėjo kariškiai, rūpinęsi piligrimų maitinimu, daiktų pervežimu, stovyklų nakvynei įkūrimu. Žygio metu skambėjo giesmės, kalbėtas rožinis, litanijos, įvairios skanduotės. Sovyklose piligrimų laukė turtinga vakaro programa. Prie Rėkyvos ežero giesmėmis, skanduotėmis, inscenizacijomis, žaidimais, pasakojimais apie save prisistatė žygyje dalyvaujančios grupės. Antrąjį vakarą, prie Gauštvinio ežero, grojo folko grupė „Kūjeliai“ iš Vilniaus.

Žygis sulaukė didelio aplinkinių dėmesio. Išlydint iš Kryžių kalno, įžengiant į Rėkyvą, padrąsinimo žodžiu stiprino vietinės valdžios atstovai, bendruomenių nariai. Einant miesto gatvėmis galima buvo matyti neįprastai daug veidų daugiabučių languose, balkonuose. Pakelyje ištvermės linkėjo žmonės, vaišindami keliauninkus sodo gėrybėmis. Atgaivą teikė apsilankymas ir Viešpaties pagarbinimas Rėkyvos, Pakapės, Kiaunorių, Tytuvėnų bažnyčiose.

Į Šiluvą piligrimai įžengė rugsėjo 8 d. džiaugsmingai giedodami giesmę Dangaus Karalienei. Žygio kulminacija – iškilmingos šv. Mišios šalia atlaidams išsipuošusios Šiluvos bazilikos.

Inesė Ratnikaitė Vatikano radijui iš ŠiauliųAll the contents on this site are copyrighted ©.