2013-09-09 16:42:24

Przesłanie na dzień refleksji poświęcony konsekwencjom działania przemysłu wydobywczego


Światowy przemysł wydobywczy musi zwracać większą uwagę na problemy etyczne, społeczne i środowiskowe, które wiążą się z jego działalnością, a nie tylko kierować się zyskiem. Watykański sekretarz stanu przypomniał o tym w przesłaniu, które skierował w imieniu Ojca Świętego na niecodzienny dzień refleksji zorganizowany przez Papieską Radę „Iustitia et Pax”. Po raz pierwszy poświęcony był on konsekwencjom działania przemysłu wydobywczego i wzięli w nim udział przedstawiciele największych światowych koncernów.

Kard. Tarcisio Bertone przypomniał, że eksploatacji zasobów mineralnych w Afryce czy krajach rozwijających się na innych kontynentach niejednokrotnie towarzyszy wyzysk i niesprawiedliwość. Lokalne społeczności niewiele z tego mają, zatrudniani przy wydobyciu ludzie są wyzyskiwani, a prace prowadzone są bez poszanowania dla środowiska naturalnego. Stąd, jak wskazuje kard. Bertone, potrzeba zmiany optyki na bardziej sprawiedliwą, solidarnościową i respektującą człowieka, tak by z bogactw naturalnych mogły korzystać także przyszłe pokolenia. Watykański sekretarz stanu wskazuje ponadto, że sprawiedliwe wydobycie przyczynia się do budowania światowego pokoju.

bz/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.