2013-09-09 17:39:46

Papa Franjo - Radnicima jamčiti ekonomska i društvena prava


Prava radnika, zaštita okoliša, opće dobro, sklad interesa, to su glavne teme Papine poruke Za dan promišljanja o pitanjima okoliša i drugim društvenim pitanjima povezanim sa svjetskim rudarstvom, koji je prošle subote organiziralo Papinsko vijeće Pravda i mir. Na skupu su sudjelovali predstavnici najvećih rudarskih poduzeća, te Katoličke crkve i stručnjaci za rudarstvo.
Da se osmisli novi proces za usvajanje odluka, koji će poštivati radnička prava kako se ne bi ponovile grješke iz prošlosti glede okolišnih i društvenih pitanja povezanih sa svjetskim rudarstvom – poželio je Sveti Otac u poruci, koju je potpisao kardinal Tarcisio Bertone.
U dokumentu naslovljenu kardinalu Turksonu, predsjedniku Papinskoga vijeća, Papa je, pozdravljajući sudionike, među njima upravitelje glavnih međunarodnih rudarskih kompanija, te radnike i njihove obitelji, sindikate, lokalne zajednice u kojima se nalaze rudnici, posebice u Africi i zemljama u razvoju, istaknuo važnost skupa na kojem sudjeluju kršćani, vjernici drugih religija i nevjernici. „Ovo je prvi put da su se upravitelji rudarstva našli u blizini Petrova nasljednika kako bi razmislili o vlastitoj odgovornosti glede čovjeka i okoliša, te da ozbiljno ispitaju savjest o tomu što valja činiti da rudarstvo može pružiti pozitivan i trajan prinos cjelovitom ljudskom razvoju – istaknuto je u poruci.
Prema objavljenim podatcima odgovornog za okolišna pitanja Papinskoga vijeća Tebalda Vinciguerre, rudarstvo osigurava između deset i dvadeset posto svjetskoga bogatstva; naročito je u Latinskoj Americi, Africi i Aziji u rudarstvu službeno uposleno najmanje dva i pol milijuna osoba. Smatra se da je od petnaest do dvadeset milijuna osoba zaposleno u rudarstvu; ali nažalost ne baš uvijek u zakonskim okvirima, jer ima pojava kriminaliteta, korupcije, izrabljivanja maloljetnika, zagađivanja i nasilja, također i prema misionarima i biskupima koji su - kako tvrdi Papinsko vijeće - u rudarskim područjima stali uz narod koji je tražio pravedniju raspodjelu dobara.
Na rudarstvo se – primijetio je Sveti Otac – ne gleda uvijek bezrazložno kao na nepravedno iskorištavanje prirodnih dobara i lokalnog stanovništva, koje katkada živi poput robova i primorano je na seljenje, napuštajući krajeve u kojima je rođeno. To su složeni etički problemi, „teško rješivi jednim odgovorom“, stoga svako ljudsko djelovanje ima prožimati ozbiljnost. Rudarstvo kao i druge industrijske djelatnosti ima ekološke i društvene posljedice koje se prenose iz naraštaja u naraštaj – ustvrdio je Papa.
Osvrćući se na prošle pogrješke, Sveti Otac veli da se danas odluke imaju usvajati vodeći računa o geološkim izgledima i o gospodarskoj dobiti ulagača i država u kojima su poduzeća. Papa je podsjetio da je „nužno“ i „neizbježno“voditi računa o „složenosti problema glede konteksta solidarnosti, jamčeći radnicima ekonomska i društvena prava, poštujući propise i odrednice Međunarodne organizacije za rad.
Što se pak tiče zaštite okoliša, „nužno je da iskapanja poštuju međunarodne standarde“. Veliki je izazov za upravitelje poduzeća, podsjeća Sveti Otac, usklađivanje interesa, koji vode računa o potrebama ulagača, menadžera, radnika, njihovih obitelji, budućnosti djece, očuvanja okoliša na pokrajinskoj i međunarodnoj razini i jačanju svjetskoga mira. Brojni su dakle izazovi s kojima se imaju sučeliti upravitelji, nadahnjujući se na moralnim načelima koja ciljaju na dobro svih. To bi upraviteljima rudarskih poduzeća omogućilo sučeljavanje s teškoćama koje se odnose na rudare i njihove obitelji, lokalno stanovništvo i okoliš, međunarodnu i međunaraštajnu solidarnost. U tom su kontekstu krajevne Crkve pozvane na suradnju s upraviteljima rudarskih poduzeća da im pomognu razvijati sve potpunije viđenje problema – zaključio je Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.