2013-09-08 13:57:02

Vidudienio malda. Pranciškaus griežtas „ne!“: brolžudiškai neapykantai ir melui, visoms smurto apraiškoms ir nelegaliam ginklų platinimui (+video)


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Viešpaties Angelo maldos proga prisiminė išvakarėse Šv. Petro aikštėje švęstą maldos vigiliją už taiką. Šiandien – sekmadienį - minime Švč. Mergelės Marijos gimimą. Tai ypač brangi šventė Bažnyčioms Rytuose. Tad šios šventės proga pasveikinkime visus Rytų Bažnyčių tikėjimo brolius ir seseris, visus vyskupus, vienuolius, vienuoles, ortodoksus ir katalikus.

Jėzus yra saulė, Marija – aušra, skelbianti jo tekėjimą. Vakar budėjome pavesdami Marijos užtarimui savo maldavimus už pasaulio taiką, ypač Sirijoje ir visame Artimųjų rytų regione. Dabar kreipiamės į Mariją - taikos Karaliene, sakė popiežius įvesdamas vidudienio maldą; „Taikos Karaliene, melski už mus!“

Sukalbėjus maldą su maldininkais Šv. Petro aikštėje, Pranciškus visus palaimino ir po to dar kartą padėkojo visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie šeštadienio maldos ir pasninko vigilijos.

Dėkoju daugeliui, kurie paaukojo savo kančią, taip pat civilinės valdžios pareigūnams, kitų krikščioniškų bendruomenių ir religijų atstovams bei geros valios vyrams ir moterims, kurie prisidėjo malda, pasninku, susikaupimu.

Tačiau mūsų įsipareigojimas tęsiasi. Eime pirmyn su malda ir taikos darbais! Kviečiu, - sakė popiežius, - toliau melstis už taiką, kad tuoj pat sustotų smurtas ir griovimas Sirijoje, kad su atnaujintu įsipareigojimu būtų siekiama teisingo sprendimo brolžudiškam konfliktui. Melskimės taip pat už kitus Artimųjų rytų regiono kraštus, ypač už Libaną, kad sukurtų trokštamą stabilumą ir toliau būtų sugyvenimo pavyzdžiu kitiems; už Iraką, kad sektantiškas smurtas užleistų vietą susitaikymui: už izraeliečių ir palestiniečių taikos procesą, kad jis tęstųsi ryžtingai ir drąsiai. Taip pat melskimės už Egiptą, kad visi egiptiečiai – musulmonai ir krikščionys - įsipareigotų kartu sukurti visų gyventojų gerovei tarnaujančią visuomenę.

Taikos paieškos užtrunka, reikia kantrybės ir ištvermės. Tad eime pirmyn su malda!

Šiuo metu, kai karštai meldžiamės už taiką, turime prisiminti, jog yra kur kas gilesnis karas, kurį turime kovoti visi: tai tvirtas ir ryžtingas apsisprendimas išsižadėti blogio ir jo vilionių, rinktis gėrį, asmeniniu išsižadėjimu, Kristaus sekimu. Štai ką reiškia sekti Kristų ir nešti savo kryžių! Tai gilus karas prieš blogį. Kokia nauda eiti į karą, skelbti karus, daug jų, kai nesugebame eiti į šį gilų karą su blogiu? Nėra jokios naudos iš tokių karų! Kova su blogiu be kita ko reiškia, jog turime pasakyti aiškų „ne!“ brolžudiškai neapykantai ir melui, kuriuo ji dangstosi, „ne!“ visoms smurto apraiškoms, „ne!“ ginklų platinimui ir nelegaliai prekybai jais. Ši prekyba klesti. Kol vyksta daugybė karų, galima suabejoti, ar jie yra pateisinami. Ar šie karai yra dėl problemų, ar dėl komercijos, kad būtų galima pardavinėti ginklus nelegaliais sandoriais? Štai priešai, kuriuos reikia nugalėti vieningomis pastangomis, nuosekliai, sekant ne kitus, kaip tik taikos ir bendro gėrio interesus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.