2013-09-07 17:10:31

Sirijos didysis Muftijus Damaske vadovavo maldai už Sirijos taiką, bendrystėje su Popiežiumi


Maldos ir pasninko susitikimas už Sirijos taiką šeštadienį Damaske, didžiojoje Omayyadi mečetėje, buvo intensyvus, praneša žinių agentūra „Fides“. Maldai mečetėje vadovavo ją surengęs Sirijos didysis Muftijus Ahmad Badreddin Hassou, Sirijos sunitų musulmonų bendruomenės dvasinis vadovas. Maldos susitikime dalyvavo musulmonų sunitų, šiitų, alavitų, izmaelitų, drūzų bendruomenių vadovai, taip pat kitų religijų, įskaitant žydų ir krikščionių, atstovai.

Sirijos didysis Muftijus, kuris prieš keletą dienų pasiuntė popiežiui Pranciškui laišką, taip apibūdino maldos ir pasninko iniciatyvą: „Melsimės pagal popiežiaus Pranciškaus intenciją, prašydami Dievą padėti surasti taikos kelią. Sirų taikos kelias veda per pačių sirų susitaikymą ir atleidimą vieni kitiems“.

Muftijaus dekretu rugsėjo 7 d. paskelbta nepaprasta pasninko diena musulmonų tikintiesiems, taip prisimemenant tragiškus įvykius Maaloula krikščionių kaime šiaurės Damaske, kurio gyventojai stipriai nukentėjo nuo islamistų užpuolimo prieš keletą dienų. Pasak muftijaus, niekas negalėjo tikėtis, kad Sirijoje būtų prieita prie kraštutinumo išniekinti bažnyčias ir nusiaubti krikščionybės simbolius.

„Sirai musulmonai didžiuojasi, kad krikščionybė iš jų gyvenimo aplinkos paplito po pasaulį kaip taikos žinia todėl, kad Jėzus Kristus yra Taikos Kunigaikštis. Todėl Omayyadi mečetėje, kurioje saugomos šv. Jono Krikštytojo relikvijos, musulmonų malda už taiką rengiama bendrystėje su Romos vyskupu ir Popiežiumi bei su visais kitų religijų tikinčiaisiais ir geros valios žmonėmis, - pažymėjo Sirijos didysis Muftijus, Ahmad Badreddin Hassou. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.