2013-09-07 13:08:19

Šeštadienio maldos budėjimo už taiką šv. Petro aikštėje programa


Šeštadienio, rugsėjo 7 dienos, maldos už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir pasaulyje budėjimas šv. Petro aikštėje oficialiai prasidės 19 valandą vakaro, tačiau Romos miesto tikintieji, miesto svečiai, piligrimai ir maldininkai, kviečiami ateiti anksčiau.

Čia jų jau lauks, šv. Petro aikštės kairioje ir dešinėje kolonadoje, apie 50 nuodėmklausių. Tai buvo popiežiaus Pranciškaus prašymas, nes tikra taika gimsta su Dievu ir broliais sutaikytoje žmogaus širdyje. Prieš vigilijos pradžią bus dar kartą perskaitytas rugsėjo 1 dienos, per vidudienio maldą popiežiaus Pranciškaus pasakytas kvietimas, kuriame paaiškinama šeštadienio iniciatyvos prasmė.

Budėjimą liturginiu sveikinimu pradės popiežius Pranciškus, po to bus giedama giesmė „Veni Creator“, prašant Prisikėlusio Viešpaties Dvasios pagalbos ir vedimo.

Tuoj po giesmės prasidės marijinė vigilijos dalis: procesijoje bus nešamas ir gėlių vainiku karūnuotas Marijos, „Salus Populi Romani“ paveikslas, po to Šventasis Tėvas pradės Rožinio kalbėjimą. Kiekvieno Rožinio slėpinio pradžioje, po biblinio skaitinio ir komentaro, pridėtos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės poezijos eilutės. Po kiekvieno slėpinio bus kreipiamasi į Mariją „Taikos Karalienės“ titulu, prašant užtarimo.

Pabaigus Rožinį, apie 20 valandą vakaro, popiežius Pranciškus pasakys apmąstymą. Po apmąstymo prasidės adoracijos dalis, Eucharistinio Jėzaus, Taikos Karaliaus, pagarbinimas. Bus paruoštas specialus altorius, kurį gėlėmis papuoš dvi vienuolės iš Afrikos.

Švenčiausiojo adoracija bus padalinta į penkias dalis. Pradedant kiekvieną iš jų bus skaitoma ištrauka iš Biblijos apie taiką, lydima popiežiaus maldos, taikos prašymų ir asmeninės adoracijos tylos. Kiekvienos adoracijos dalies pabaigoje penkios poros – iš Sirijos, Egipto, Šventosios Žemės, JAV ir Rusijos – prie altoriaus, lydint vargonų muzikai, atneš smilkalų auką.

Pabaigus vedamąją adoracijos dalį, prasidės Žodžio liturgija, kurią numatyta užbaigti šiek tiek po 22 valandos. Tada visi esantys šv. Petro aikštėje bus pakviesti dar kartą, maždaug pusvalandžiui, pasinerti į adoracijos tylą. Šiek tiek prieš 23 valandą popiežius Pranciškus visiems suteiks eucharistinį palaiminimą, užbaigdamas maldos ir pasninko už taiką Sirijoje ir pasaulyje dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.