2013-09-05 19:06:22

Vatikán podrobne vysvetlil diplomatom svoj postoj v otázke Sýrie


Vatikán, 5. septembra 2013 – Na pozvanie vatikánskeho Štátneho sekretariátu sa dnes dopoludnia vo Vatikáne stretli veľvyslanci akreditovaní pri Svätej stolici na mimoriadnom brífingu, ktorého témou bolo bližšie vysvetlenie iniciatívy Svätej stolice v úsilí o mier pre Sýriu a na zamedzenie silových riešení. Prihovoril sa im sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Dominique Mamberti, ktorý im predostrel naliehavosť súčasnej situácie a dôvody, ktoré viedli Svätého Otca k jeho výzve mimoriadneho charakteru. Pripomenul slová pápeža Františka, že „je tu Boží súd a aj súd dejín nad našimi skutkami, a pred tým nemožno uniknúť.“ Zopakoval tiež presvedčenie, že k pokoju nikdy nevedie použitie násilia, pretože vojna vyvoláva vojnu a násilie vyvoláva násilie.

Pripomenul predchádzajúce úsilie vatikánskej diplomacie v napomáhaní nastolenia pokoja v Sýrii, konkrétne posolstvá Benedikta XVI. Urbi et orbi a jeho prejav k diplomatickému zboru zo 7. januára 2013, v ktorom vyzval „urobiť koniec konfliktu, ktorý neuvidí víťazov, ale len porazených“, začať konštruktívny dialóg medzi stranami konfliktu a uľahčiť humanitárnu pomoc obyvateľstvu. Do Sýrie bola tiež vyslaná delegácia biskupov a kardinálov počas Synody pre Blízky východ, čo sa nakoniec uskutočnilo inou formou v podobe návštevy kardinála Roberta Saraha, predsedu Pápežskej rady Cor Unum. Pápež František nadviazal na úsilie svojho predchodcu už od svojho prvého posolstva Urbi et orbi opakovanými výzvami vo verejných príhovoroch, osobitne pri koordinačnom stretnutí katolíckych charitatívnych organizácií pôsobiacich v súvislosti s konfliktom v Sýrii. Mimoriadnu výzvu z poslednej nedele predchádzal apel z 25. augusta počas modlitby Anjel Pána, „aby zamĺkli zbrane“ a ukončila sa „bratovražedná vojna“. Pápež sa v tejto súvislosti stretol s početnými lídrami, naposledy s jordánskym kráľom Abdullahom II.

Stáli pozorovatelia Svätej stolice pri OSN systematicky intervenovali ako v New Yorku, tak i v Ženeve. Deklarácie vydané Tlačovým strediskom Svätej stolice vyjadrovali jednoznačný postoj zaujatý pápežmi. Apoštolský nuncius v Damasku Mons. Mario Zenari opakovane predkladal stanoviská Svätej stolice a komunikoval blízkosť Svätého Otca ťažko skúšanému obyvateľstvu Sýrie.

Mons. Mamberti znova pripomenul tragickú situáciu s doterajšími 110-tisíc obeťami, dvoma miliónmi utečencov v zahraničí a štyrmi miliónmi domácich, ktorí museli opustiť svoje domovy a zostávajú v krajine. Absolútnou prioritou v tejto situácii je podľa Mons. Mambertiho zastavenie násilia. V mene Svätej stolice ďalej predstavil tri princípy, ktoré by mali sprevádzať hľadanie riešenia. Ide o nasledovné zásady:

1. Je nevyhnutné vyvinúť úsilie na obnovenie dialógu medzi stranami a na zmierenie sýrskeho ľudu.

2. Je potrebné uchrániť jednotu krajiny, vyhnúť sa vytváraniu oddelených zón pre rozdielne zložky spoločnosti.

3. Je potrebné garantovať aj územnú celistvosť krajiny.

Ďalšími požiadavkami sú dodržiavanie ľudských práv a zamedzenie rozširovania konfliktu na ďalšie krajiny regiónu. Výzva Svätého Otca Medzinárodnému spoločenstvu za cestu k riešeniu označila dialóg a rokovanie. Prítomní diplomati dostali do rúk dokument, v ktorom sú špecifikované ďalšie prvky navrhovaného prístupu, týkajúce sa budúcnosti Sýrie po ukončení konfliktu. Za dôležitú požiadavku pri rokovaniach Mons. Mamberti označil, aby sa od všetkých skupín, v prvom rade tých, ktoré budú obsadzovať rozhodujúce posty v krajine, požadovala záruka, že v budúcej Sýrii bude miesto pre všetkých, vrátane menšín, ku ktorým sa radia aj kresťania. Toto sa môže uskutočniť rozličnými formami, vždy však na základe zásady občianstva s rovnakou dôstojnosťou, pri rešpektovaní ľudských práv a náboženskej slobody.

Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Mamberti nakoniec venoval pozornosť aj osobitne znepokojujúcemu faktu rastúcej prítomnosti extrémistických skupín, často prichádzajúcich do Sýrie zvonka. Je preto nevyhnutné povzbudzovať obyvateľstvo a tiež opozičné skupiny k tomu, aby sa dištancovali od takýchto extrémistov, izolovali ich a jednoznačne sa postavili proti terorizmu. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.