2013-09-05 16:25:51

„Šeimos, melskitės už taiką kiekvienai geriausiai žinomu būdu“. Kodėl melstis ir pasninkauti?


„Šeimos, melskitės už taiką kiekvienai geriausiai žinomu būdu“, kviečiama Popiežiškosios šeimos tarybos kreipimesi „Į visas šeimas“, kviečiant atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus rugsėjo 7 dieną, šeštadienį, paskelbtą pasninko ir maldos už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir pasaulyje iniciatyvą.

Vaizdai iš Sirijos ir nuolatinės dramatiškos naujienos kelią klausimus mūsų širdžiai, mūsų protui ir mūsų tikėjimui. Dėl šio motyvo jus kviečiu priimti popiežiaus pasiūlymą ir savo namuose išgyventi pasninko ir maldos gestą, - rašo šeimoms Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas Vincenzo Paglia.

Brangūs gimdytojai, nebijokite savo vaikams pasiūlyti kuklų ir minimalų valgį: tai proga paaiškinti jiems, kas dedasi pasaulyje ir kodėl negalima likti abejingais šiems faktams. Kartu su kronikos žiaurumu nepamirškite perduoti taikos viltį, teikiamą prisikėlusio Jėzaus, sutaikiusio pasaulį ne su prievartos ir keršto veiksmais, bet per savęs dovanojimą.

Nepamirškite pakviesti senelius ir senolius į šiuos pietus, kuriuose mažai maisto ir daug žodžių: jei kuris nors iš jų patyrė karą, tepapasakoja ką reiškia gyventi po bombomis ir netikrume dėl rytojaus, kokia buvo jų maldos reikšmė tomis dienomis.

Ir jūs, vaikai ir jaunuoliai, nesiskųskite jei šeštadienį nebus didelių patiekalų ant stalo, tačiau padėkokite savo tėvams už tai, ką daro dėl jūsų, paprašykite jų paaiškinti, kodėl verta gyventi šioje žemėje, pernelyg dažnai patiriančioje gedulą ir prievartą.

Visi kartu, prie stalo, melskitės! Už šeimas Sirijoje, už kasdien dėl neapykantos ir bado mirštančius vaikus, už valdančiuosius, kurie turi atrasti taikias išeitis. Psalmės sukalbėjimas, evangelinis skaitinys, Rožinio dešimtukas, spontaniška malda balsu, paprasta giesmė – kiekviena šeima tepasirenka jiems geriausiai žinomą užtarimo būdą, įsiterpimą tarp blogio slėpinio, kuris ženklina mūsų istoriją, ir taikos Dievo, kuris ją gydo ir išgelbėja, - rašo arkivyskupas Paglia.

Taika yra Dievo dovana ir tuo pat metu žmogaus atsakomybė, vidinė ir išorinė tikrovė: šį priminimą atrasime visose popiežiaus Benedikto XVI kasmetinėse Žiniose Pasaulinės taikos dienos proga. Jose išsamiau paaiškinama kodėl prasminga melstis už taiką, neliekant vien politinių iniciatyvų lauke.

Nes jei tiesa, kad karas, konfliktas dažniausiai yra ekonominio ar politinio neteisingumo pasekmė, kuri, siekiant ilgalaikės taikos, ištaisoma teisingumu, krikščioniškoje perspektyvoje tiesa ir tai, kad prievarta yra nuodėmės, Dievo meilės plano paneigimo, pilnos tiesos apie žmogų atmetimo pasekmė. Ir būtent malda padeda atpažinti nuodėmę, keičia širdį, padeda suprasti ir priimti supratimą apie žmogų Dievo plane. Malda augina tiesos apie žmogų ir meilės jam nuostatą, be kurios politinės iniciatyvos neturi tikros galios.

Vienuolinės Bose bendruomenės prioras Enzo Bianchi paaiškina, ką reiškia pasninkas: tai daugeliui religijų žinoma asketinė praktika, kurią siekiame išgyventi krikščioniškoje perspektyvoje, ieškant suvokimo apie mūsų alkį, kuo esame gyvi, kuo maitinamės.

Pasninke išmokstame pažinti ir sutvarkyti mūsų apetitus per pamatinio ir gyvybiško apetito – alkio - apribojimą. Išmokstame disciplinuoti mūsų santykius su kitais, su išorine tikrove ir su Dievu. Pasninkas yra poreikio askezė ir troškimo ugdymas. Pasninkas taip pat išreiškia Dievo garbinimą visu savimi, kūne įspaudžiamą priminimą, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu Dievo žodžiu. Todėl lemiamomis ir kritiškomis valandomis Bažnyčia kviečia pasninkui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.