2013-09-04 12:34:14

Bendroji trečiadienio audiencija. Pasaulinės jaunimo dienos Brazilijoje: svetingumas, šventė ir misija. Kvietimas šeštadienio maldai ir pasninkui už taiką (+ video)


Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus dar kartą grįžo mintimis prie Pasaulinių jaunimo dienų Brazilijoje, Rio de Žaneire, sakydamas, kad praėjus šiek tiek laiko, mėnesiui, galima geriau suvokti jų reikšmę. Pranciškus dėkojo Dievo Apvaizdai už globą, Aparesidos Dievo Motinai, kuri lydėjo jo kelionę, taip pat Pasaulinių jaunimo dienų organizatoriams, Brazilijos valdžios atstovams, savanoriams.

Svetingumas, pasak Šventojo Tėvo, buvo vienas iš gražiausių Pasaulinių jaunimo dienų bruožų. Brazilų šeimos ir parapijos Rio de Žaneire ir kituose miestuose svetingai priėmė piligrimus, su brolišku nusiteikimu. Šaunūs žmonės tie brazilai. Iš tiesų turi didelę širdį, - kalbėjo Pranciškus. – Piligrimystėje visada yra nepatogumų, tačiau svetingumas padeda juos įveikti, dar daugiau, juos paverčia susipažinimo ir draugystės progomis. Gimsta ryšiai, kurie išlieka, ypač maldoje. Tokiu būdu auga Bažnyčia pasaulyje, kaip draugysčių Jėzuje Kristuje tinklas, tinklas, kuris pagaudamas išlaisvina. Taigi, svetingumas yra pirmasis žodis, kuris apibūdina kelionės į Braziliją patirtį.

Kitas apibendrinantis žodis yra šventė. Pasaulinės jaunimo dienos visada yra šventė, nes miestas prisipildo vaikinų ir merginų, kurie eina gatvėse su viso pasaulio šalių vėliavomis, sveikindami ir apkabindami vieni kitus. Tai yra tikra šventė ir ženklas visiems, ne tik tikintiems. Tačiau šalia to yra dar didesnė šventė, tikėjimo šventė, kai kartu šlovinamas Viešpats, giedama, klausomasi Dievo Žodžio, nutylama adoracijoje: tai yra PJD viršūnė, tikrasis šios didelės piligrimystės tikslas, išgyvenamas labiausiai šeštadienio budėjime ir baigiamosiose Mišiose. Tai didelė šventė, tikėjimo ir broliškumo šventė, kuri prasideda šiame pasaulyje ir kuri nesibaigs. Tačiau tai įmanoma tik su Viešpačiu. Be Dievo meilės nėra žmogui tikros šventės.

Greta svetingumo, šventės negali trūkti trečio elemento – misijos. PJD Brazilijoje buvo skirtos misijų temai: „eikite ir padarykite mokiniais visas tautas“. Toks yra prisikėlusio Kristaus mandatas savo mokiniams: „eikite“, išeikite iš savęs, iš kiekvieno užsidarymo, kad visiems neštumėte Evangelijos šviesą ir meilę, iki pačių egzistencijos pakraščių!

Būtent šį Jėzaus įgaliojimą patikėjau jaunuoliams, kurie, kiek akis matė, užpildė Copacabana pliažą, - sakė Pranciškus, pabrėždamas, kad ir šiandien Viešpats sako: „eikite“ ir priduria – „aš esu su jumis, per visas dienas“. Tai yra labai svarbu. Tik su Kristumi galime skleisti Evangeliją. Be jo negalime padaryti nieko. Su juo galime padaryti labai daug. Taip pat ir mergina ar vaikinas, kurie pasaulio akyse reiškia mažai arba nieko, Dievo akyse yra Karalystės apaštalai, viltis Dievui.

Šventasis Tėvas kreipėsi į visus šv. Petro aikštėje esančius jaunuolius, dialoguodamas su jais klausė: “Ar norite būti viltimi Dievui? Ar norite būti viltimi Bažnyčiai?“. Daugybė jaunuolių, buvusių pilnoje šv. Petro aikštėje, atsakė „taip“. „Jauna širdis, kuri priima Kristaus meilę, tampa viltimi kitiems, yra didžiulė jėga“, - pabrėžė popiežius.

Prisikėlusį Kristų sutikę jaunuoliai neminimi laikraščių puslapiuose, nes neskleidžia prievartos, nedaro skandalų, nekuria naujienų. Tačiau, jei lieka vieningi su Jėzumi, kuria jo Karalystę, brolybę, dalijimąsi, gailestingumo darbus, yra didelė jėga, kuri daro pasaulį teisingesniu, gražesniu.

PJD patirtis, - baigdamas apmąstymą sakė Šventasis Tėvas, - primena tikrą didžią istorijos žinią, Gerąją Naujieną: esame mylimi Dievo, kuris yra mūsų Tėvas ir kuris pasiuntė Sūnų Jėzų, kad prisiartintų prie kiekvieno iš mūsų ir išgelbėtų. Svetingumas, šventė, misija: tegu šie žodžiai nebūna tik atsiminimas iš Rio, bet mūsų gyvenimo ir bendruomenių siela.

*

Ateinantį šeštadienį kartu išgyvensime specialią pasninko ir maldos už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje dieną. Dar kartą kviečiu visą Bažnyčią intensyviai išgyventi tą dieną ir jau dabar dėkoju kitiems broliams krikščionims, broliams iš kitų religijų ir geros valios vyrams bei moterims, kurie norės, jiems tinkančiu būdu, prie to prisidėti. Raginu ypač Romos tikinčiuosius ir piligrimus dalyvauti maldos budėjime čia, šv. Petro aikštėje, 19 val. vakaro, prašant Viešpaties didelės taikos dovanos. Tegu visoje žemėje stipriai aidi taikos šauksmas! – baigdamas trečiadienio audienciją kvietė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.