2013-09-03 17:48:17

Vjerska je sloboda stožer demokracije


Vjerska je sloboda za Katoličku crkvu jedan od stožera demokratske države, temeljno pravilo pravne države. Ukorijenjena u dostojanstvu svake osobe, ona ima dakle opću vrijednost. Osim toga ona se predstavlja kao 'sažetak i vrhunac' svih drugih temeljnih prava ljudske osobe – ustvrdio je otac Laurent Mazas, član Papinskoga vijeća za kulturu i izvršni ravnatelj 'Predvorja naroda', govoreći jučer (2. rujna) na skupu Europskog vijeća, organiziranom u Erevanu, u Armeniji, na temu: Sloboda religije u današnjem svijetu: izazovi i jamstva.
Skup je organiziran u okviru armenskoga predsjedanja Ministarskom odboru, a jučer ga je otvorio armenski ministar vanjskih poslova i predsjednik ministarskog odbora zajedno s njegovom svetosti Karekinom II., vrhovnim patrijarhom i Catholicosom svih Armenaca. U izaslanstvu Svete Stolice, koje je predvodio otac Mazos, bio je monsinjor Aldo Giordano, stalni promatrač Svete Stolice pri Europskom vijeću, te monsinjor Duarte da Cunha, glavni tajnik Vijeća europskih biskupskih konferencija.
Promicanje i obrana vjerske slobode – kazao je predstavnik Svete Stolice - važna je dimenzija za djelovanje kršćana u društvu. Stoga, Katolička crkva ne prestaje promicati priznavanje toga temeljnog ljudskog prava. A odatle i zauzimanje Svete Stolice, posebice Pape, da sve države priznaju temeljno ljudsko pravo na vjersku slobodu, da je poštuju i, ako je potrebno, da štite vjerske manjine – kazao je otac Mazas.
Obrana svačije vjerske slobode – istaknuo je otac Mazas – za Crkvu je bitni čimbenik istinske demokracije i istinskoga građanskog suživota. Crkva smatra da religije od demokratske države ne trebaju očekivati nikakvu povlasticu, stoga ističe svoje pravo da se čuje njezin glas kako bi pridonijela općem dobru i oprla se ako to smatra potrebnim, jer država nikada ne može biti predmet štovanja ni izvor pravednosti ili prava. Stoga je „opravdano“ težiti da vjernici mogu utjecati na to da državne politike budu sukladne s ljudskim dostojanstvom, a Vijeće je Europe pozvano „bdjeti“ te dijalog između Crkve i države učiniti mogućim – zaključio je otac Mazas.
All the contents on this site are copyrighted ©.