2013-09-03 10:19:20

Pranciškus: ten, kur Dievas - nėra nei pykčio, nei pavydo, nėra nei apkalbų, kurios žudo brolius (+ video)


Trečiadienį, rugsėjo 4-ąją įvyks pirmoji Šventojo Tėvo Pranciškaus bendroji audiencija po vasaros pertraukos. Jau pirmadienio rytą popiežius Pranciškus vėl pradėjo aukoti rytmetines Mišias, į kurias kviečiami dalyvauti jo artimi bendradarbiai, kiti Vatikano ir Šventojo Sosto pareigūnai, tarnautojai ir darbininkai.

Rugsėjo 2-sios Mišių homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo, jog ten, kur Dievas nėra nei pykčio, nei pavydo, nėra nei apkalbų, kurios žudo brolius.

Pirmadienio liturgijos Evangelijoje pasakojama, jog nazariečiai gerbė Jėzų, tačiau iš jo laukė kažko neįprasto: jie laukė stebuklo it spektaklio, kad įtikėtų jį! Tuomet Jėzus pasakė jiems, kad jie neturi tikėjimo, o jie todėl užsirūstino. Pakilę jie išvarė Jėzų iki pakriūtės norėdami nužudyti.

Jėzus, savo žemiškame gyvenime susidūrė ir su pašlovinimu, ir su pasmerkimu. Pastarasis reiškinys liečia mus visus, pasakė Pranciškus pirmadienio homilijoje. Štai kaip pasikeitė reikalai: viskas prasidėjo gražiai, su susižavėjimu, tačiau baigėsi nusikaltimu, jie norėjo užmušti Jėzų. Visa tai iš pavydo. Tai nėra dalykas, įvykęs prieš du tūkstančius metų. Tai kartojasi kasdien mūsų širdyse, mūsų bendruomenėse. Kai mūsų bendruomenėse pastebimas asmuo, iš pradžių sakoma: „štai, koks geras tasai, kuris atėjo į mūsų draugiją“! Pirmąją dieną atsiliepiama teigiamai. Antrąją – jau ne visai taip, trečiąją – prasideda apkalbos ir galop baigiama visišku pažeminimu. Jie norėjo nužudyti Jėzų: tačiau tie, kurie bendruomenėje apkalba brolį, savo bendruomenės narį, visai taip pat siekia jį nužudyti! Apaštalas Jonas pirmajame laiške, trečiajame skyriuje, 15 pastraipoje sako: „kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys“. Mes jau pratę liežuvauti, apkalbėti. Tačiau kaip dažnai mūsų bendruomenės, mūsų šeimos tampa pekla, kurioje vykdomi šie nusikaltimai, kai liežuvaujant žudoma brolis, sesuo!
(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.