2013-09-02 14:59:03

Popiežius emeritas Benediktas XVI aukojo Mišias buvusiems mokiniams


Popiežius emeritas Benediktas XVI sekmadienio rytą aukojo koncelebracines Šventąsias Mišias su savo buvusių mokinių būrelio Ratzinger Schülerkreis susitikimo dalyviais. Mišios įvyko Vatikano Gubernatūros rūmų koplyčioje, netoli Popiežiaus emerito namų. Profesoriaus Ratzingerio mokinių būrelio susitikimas, iš eilės 38-sis, įvyko Kastelgandofe rugpjūčio pabaigoje, tačiau Benediktas XVI, kaip buvo iš anksto pranešta, pirmą kartą metiniame susitikime nedalyvavo.

Mišių homilijoje Benediktas XVI kalbėjo apie nuolankumą ir kuklumą pagal Luko Evangeliją.

Visi sau ieško gerosios vietos istorijoje; kiekvienas norėtų gyvenimo vietoje susirasti gerąją vietą. Tačiau lieka neaišku: kuri vieta yra gera ir kuri vieta – teisinga? Apie tai mums kalba sekmadienio mišių Evangelija, pirmieji bus paskutinieji ir paskutinieji bus pirmieji. Tad galimai gera vieta gali pavirsti visai prasta vieta. Žinome, kad tai įvyksta pirmiausiai ne Paskutiniajame teisme, tačiau dažnai jau šiame pasaulyje. Pastebėjome per pastaruosius kelis dešimtmečius, kaip pirmieji krito ir nelauktai tapo paskutiniaisiais ir tariamai gera vieta iš tikrųjų buvo negera.

Taip pat kalbose prie Paskutinės vakarienės stalo mokiniai ginčijasi dėl geriausių vietų. Tačiau Jėzus prisistato, kaip tasai, kuris tarnauja. Jis, užgimęs tvarte ir numiręs ant Kryžiaus mums sako, kad geriausia vieta yra ta, kuri arčiausiai jo. Todėl apaštalas, Kristaus siunčiamas į pasaulį yra paskutinis pasaulio opinijos akyse, tačiau arti Kristaus.

Kas pasaulyje ir istorijoje yra stumiamas pirmyn taip, kad pasiektų pirmąsias vietas turi žinoti, jog yra pavojuje; turi dar intensyviau žvelgti į Kristų, lygintis su juo, lygintis pagal atsakomybę kito atžvilgiu; turi tapti tuo, kuris tarnauja, tuo, kuris tikrai prisilenkęs prie kito, kuris šitaip laimina ir tampa palaimintu.

Kryžius žmonijos istorijoje yra paskutinioji vieta, o Nukryžiuotasis visai be vietos, tiesiog „bevietis“, jis buvo išnuogintas, jis – niekas. Tačiau evangelistas Jonas šiame kraštutiniame pažeminime įžvelgia tikrą išaukštinimą, kalbėjo Popiežius emeritas.

Jo vadovautose sekmadienio Mišiose dalyvavo apie penkiasdešimt žmonių. Su Benediktu XVI koncelebravo kardinolai Kurt Koch, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas ir Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas, arkivyskupas Georg Gänswein, Popiežiaus namų prefektas, Barthelemy Adoukonou, Kultūros tarybos sekretorius ir vysk. Hans-Jochen Jaschke, Hamburgo augziliaras. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.