2013-08-31 13:13:53

Paskirtas naujas Vatikano valstybės sekretorius


Popiežius Pranciškus šeštadienį patenkino kard. Tarcisio Bertone prašymą atleisti iš Vatikano Valstybės sekretoriaus pareigų pagal kanonų teisės kodekso 354 straipsnį ir drauge paprašė laikinai eiti šias pareigas iki spalio 15 d.

Kanonų teisės kodekso 354 straipsnis numato, kad kardinolai, vadovaujantys Šventojo Sosto dikasterijoms, sulaukę septyniasdešimt penkerių metų amžiaus, pristato popiežiui prašymą atleisti iš pareigų.

Naujuoju Vatikano valstybės sekretoriumi Šventasis Tėvas paskyrė arkivyskupą Pietro Parolin, Apaštališkąjį nuncijų Venesueloje.

58 metų arkivyskupas Pietro Parolin gimė Schiavon, Venecijos regione, 1955, buvo įšventintas Vičencos vyskupijos kunigu 1980. Nuo 1986 tarnauja Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, dirbo Popiežiškosiose atstovybėse Nigerijoje, Meksikoje ir Vatikano valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriuje. Popiežius Jonas Paulius II Pietro Parolin paskyrė šio skyriaus pasekretoriumi (užsienio reikalų viceministru) 2002. Popiežius Benediktas XVI Pietro Parolin paskyrė Apaštališkuoju nuncijumi Venesueloje, suteikė arkivyskupo titulą ir konsekravo vyskupu 2009.

Naujasis Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin pradės eiti jam patikėtas naujas pareigas spalio 15 d. Tą dieną Šventasis Tėvas audiencijoje priims Vatikano valstybės sekretoriato vadovus ir pareigūnus, ta proga viešai padėkos buvusiam Valstybės sekretoriui T. Bertone ir pristatys naująjį Valstybės sekretorių.

Popiežius Pranciškus šeštadienį patvirtino einamose pareigose kitus Šventojo Sosto vadovus ir pareigūnus: arkivyskupą Giovanni Angelo Becciu, Bendrųjų reiklų pavaduotoją; arkivyskupą Dominique Mamberti, Sekretorių santykiams su valstybėmis, arkivyskupą Georg Gaenswein, Apaštališkųjų rūmų prefektūros prefektą; mons. Peter Wells, Bendrųjų reiklų asesorių ir mons. Antoine Camilleri, pasekretorį santykiams su valstybėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.