2013-08-31 16:06:25

Lietuvos spaudos apžvalga (rugpjūčio 25 d.)


RealAudioMP3 Kaip ir kasmet, vasaros pabaigoje Lietuvos žiniasklaida domisi, kiek naujų klierikų netrukus peržengs kunigų seminarijų slenkstį. Lietuvos dienraščiai praneša, kad trijose kunigų seminarijose šiemet mokslo metus pradės 17 seminaristų. Daugiausia – 12 naujokų priėmė Kauno kunigų seminarija. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija šiemet sulaukė keturių norinčiųjų joje studijuoti, egzaminus išlaikė trys. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, bus du naujokai. Vilniaus ir Telšių seminarijose pasirengimas kunigystei paprastai trunka septynerius, o Kauno – šešerius su puse metų.

Laikraštis „Kauno diena“ šia tema paskelbė platesnį komentarą. Straipsnyje „Kauno arkivyskupas: dabar kunigystę renkasi labai pasišventę jaunuoliai“ rašoma, jog nors Lietuvos katalikų bendruomenė jaučia nuolatinį kunigų stygių, tačiau sutanos neleidžia vilkėti bet kam. Kauno kunigų seminarijos prefektas kunigas Kęstutis Genys pabrėžė: „Vien pašaukimo neužtenka. Jaunuolis turi būti nusiteikęs mokytis, imlus žinioms, kitaip jis bus tingus ir dvasinėje tarnystėje“. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius teigia, kad dabar dvasininko kelią renkasi tikrai labai motyvuoti jaunuoliai. Kol kas tikėtis didelio būrio stojančiųjų į seminarijas sunku, nes gyvename labai seksualizuotoje kultūroje. Augant ir bręstant tokioje aplinkoje sunku susitaikyti su mintimi, kad teks atsisakyti lytinio gyvenimo. Tam pasiryžtama tik iš labai stipriai jaučiamo pašaukimo. Arkivyskupas teigia, jog nesutiktų, kad celibatas nereikalingas. Šeimose irgi būna daug problemų. Todėl atsisakę vienų rūpesčių, sulauktume kitų, gal net ir didesnių. Pasirinkęs Dievo tarnystę žmogus negali būti dvejojantis ir sunkiai gyvenantis celibate, sako Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.

Seimas paminės Jono Pauliaus II apsilankymo dvidešimtmetį, skelbia Lietuvos radijo ir televizijos naujienų portalas „Lrt.lt“. Seimo valdyba pritarė rugsėjo 4–10 dienomis minimam apsilankymo jubiliejui skirtų renginių programos projektui, kuriame numatytas iškilmingas minėjimas, fotografijų paroda, Lietuvos katalikų bažnyčios ir Seimo kanceliarijos organizuojama konferencija, memorialinės lentos atidengimas Šv. Jonų bažnyčioje, kiti renginiai. Ta proga Lietuvą aplankys ir amerikiečių žurnalistas George Weigelis, parašęs šventojo tėvo biografiją „Popiežius Jonas Paulius II“. Seimo kanceliarijos rengiamoje konferencijoje jis turėtų skaityti pranešimą.

Vyriausybė nepritaria siūlymui triskart didinti išmokas pensinio amžiaus sulaukusiems dvasininkams, praneša dauguma šalies dienraščių. Šiuo metu į pensiją išėję kunigai gauna 360 litų dydžio išmokas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos draudimo ir pensijų departamento direktorė A. Aranauskienės nuomone, pagrindinis argumentas nepritarti minėtam didinimui buvo tas, kad tai būtų nesolidaru kitų pensininkų, kurie patys mokėjo įmokas pensijai gauti, atžvilgiu.

Vyskupai sutvirtintina jaunuolių tikėjimą, skelbia dienraštis Pajūrio naujienos. Šią savaitę Kretingos katalikų bažnyčioje Telšių vyskupai Jonas Boruta ir Linas Vodopjanovas per vakaro šv. Mišias suteikė Sutvirtinimo sakramentą 259 šiemet tam pasirengusiems asmenims, kurių pasirengimas vyko ištisus metus.

Internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ publikacijoje „Introibo ad altare Dei - prisiartinsiu prie Dievo altoriaus“ pasakojama, kad jau penkioliktą kartą Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko įvairių kartų ministrantų susibūrimas, į kurį susirinko 38 Mišių patarnautojai. Straipsnio autorius Zigmas Tamakauskas prisimena, kad jis pirmą kartą žodžius „prisiartinsiu prie Dievo altoriaus“ ištarė 1945 metų pavasarį Kauno Šv. Gertrūdos bažnytėlėje, būdamas devynerių metų tuometinės Kauno septintosios pavyzdinės pradinės mokyklos mokinys. Pasak jo, ministranto pareiga labai graži, kilni, auklėjanti žmogų. Mokykloje sovietinės okupacijos metais neretai tekdavo išgirsti patyčių, įvairių psichologinių spaudimų, „perauklėjimo“ pokalbių. Kartais nukentėdavo net tėvai. Tačiau daugeliui ministrantų tarnavimas prie altoriaus atvėrė kelią prasmingam gyvenimui, nesvarbu kad ir sunkesniam, rašo Zigmas Tamakauskas straipsnyje „Introibo ad altare Dei“ .All the contents on this site are copyrighted ©.