2013-08-31 16:00:21

Caritas Internationalis o konflikcie w Syrii


Trwającą w Syrii wojnę domową mogą zatrzymać jedynie pokojowe rozmowy. Czytamy o tym w nocie wydanej przez Caritas Internationalis. Instytucja koordynująca katolickie dzieła charytatywne na świecie opowiedziała się w niej przeciwko zewnętrznej interwencji zbrojnej w Syrii. Kraj ten „nie potrzebuje kolejnego rozlewu krwi, ale jak najszybszego położenia kresu konfliktowi, natychmiastowego rozejmu – czytamy w oświadczeniu. – Interwencja zbrojna ze strony obcych mocarstw jedynie roznieci wojnę i powiększy cierpienia”.

Caritas przypomina w tym kontekście tragiczne skutki podobnych interwencji w Iraku, Afganistanie i Libii. Dlatego podkreśla, że jedynym rozwiązaniem humanitarnym są negocjacje poprzedzone zawieszeniem broni. W komunikacie znajdujemy też odniesienie do domniemanego użycia broni chemicznej w syryjskim konflikcie. „Jest to straszliwa zbrodnia ukazująca, jak katastrofalna stała się sytuacja humanitarna milionów mieszkańców Syrii” – alarmuje Caritas Internationalis. Zachęca też wspólnotę międzynarodową do wypracowania skutecznego sposobu chronienia ludności cywilnej przed skutkami barbarzyńskich metod walki.

tc/ rv, fides
All the contents on this site are copyrighted ©.