2013-08-30 15:21:36

„Kankinių mėnuo“ Korėjoje. Šventojo Tėvo linkėjimai.


Šventasis Tėvas palinkėjo Seulo katalikams rugsėjo mėnesį pagilinti bendrystę su Jėzumi Kristumi. Seulo arkivyskupijoje visas rugsėjo mėnuo paskirtas šventųjų Korėjos kankinių atminimui. Popiežiaus Pranciškaus vardu linkėjimus Seulo arkivyskupui Andrew Yeom Soo-jung laišku perdavė kardinolas Tarcisio Bertone, Vatikano Valstybės sekretorius.

Popiežius viliasi, kad visi, kurie dalyvaus piligrimystėse rugsėjo mėnesį galės pagilinti savo bendrystę su Jėzumi Kristumi, kuris atidavė savo gyvybę tam, kad visi galėtų dalytis neįkainojama amžinojo gyvenimo dovana. Pavesdamas Seulo arkivyskupijos tikinčiuosius Bažnyčios Motinos Marijos globai ir Korėjos kankinių užtarimui, Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad Kankinių mėnuo taip pat bus proga tikintiesiems atnaujinti savo tikėjimą ir dar stipriau pasiryžti neatidėliotiniems naujojo evangelizavimo uždaviniams.

Iškilminga „Kankinių mėnesio“ pradžia įvyks Myeongdongo katedroje, rugsėjo 2 d. Mėnesio renginiams parinkta tema: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14,6)

Korėjos kankinių liturginis minėjimas švenčiamas rugsėjo 20 dieną. Tą dieną menami 103 kankiniai, ypač šventieji Andrius Kim Taegon ir Paulius Chong Hasang. Jie buvo nužudyti iš neapykantos krikščioniškam tikėjimui persekiojimų laikotarpyje, kuris Korėjoje tęsėsi nuo 1839 iki 1867 metų. Korėjos kankinius kanonizavo pal. popiežius Jonas Paulius II 1984 metais. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.