2013-08-28 17:43:11

Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo


Tuo įsitikino Argentinos „San Martín“ kalėjime netoli Buenos Airių septynerių metų bausmę atliekanti moteris, vardu Gabriela. Ji parašė popiežiui Pranciškui laišką visai nesitikėdama gausianti atsakymą iš paties adresato. Moteris apstulbo gavusi Šventojo Tėvo ranka parašytus ir tik jai skirtus žodžius: „Brangi Gabriele...“. Moteris galėjo apie savo patirtį papasakoti vienam žurnalistui, tarpininkaujant kalėjimo kapelionui. Gabriela pasipasakojo, kad jai buvo smūgis perskaityti šiuos žodžius, dar tokioje vietoje, - sakė ji - kur užeina daug tamsos valandų. Tačiau apsidžiaugiau: pasirodo, kad Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo!

Epizodas, liudijantis apie dar vieną nepaprastą Šventojo Tėvo Pranciškaus ryšį su kaliniais ir kalėjimų pasauliu susilaukė dėmesio ne vien Argentinos spaudoje. Ir ne vien todėl, kad kalinė gavo popiežiaus guodžiantį laišką. Papasakosime kodėl:

Visų prima prisiminkime, jau nuo pat pirmųjų pontifikato dienų Šventasis Tėvas liudija nepaprastą artumą kaliniams, beje, panašiai kaip ne vienas jo pirmtakas: įsimintini pal. Jono XXIII apsilankymas Regina Coeli kalėjime, taip pat Benedikto XVI pokalbis su kaliniais tame pačiame Romos kalėjime.

Grįžkime prie Šventojo Tėvo Pranciškaus, kuris jau pontifikato inauguracinėje homilijoje prisiminė ganytojų pareigą globoti visus, tačiau pirmiausiai silpniausius ir mažiausius, kuriuos mini Evangelistas Matas (Mt 25), tarp jų ir kalinius. „Tik tas sugeba globoti, kuris su meile tarnauja“, pasakė Šventasis Tėvas. Paskutinės vakarienės Mišioms vietoj į katedrą Pranciškus nuvyko į Romos nepilnamečių pataisos namus Casal del Marmo, jų koplyčioje nuplovė mažamečiams kaliniams kojas. Taip pat Rio De Žaneire, atvykęs į Pasaulio Jaunimo Dieną Šventasis Tėvas priėmė grupę jaunų kalinių, norėdamas paliudyti, kad ir jie ne tik gali būti, bet yra Pasaulio Jaunimo Dienos dalyviai. Pats popiežius ta proga prasitarė, kad jis būdamas Buenos Airių arkivyskupu palaikydavo pastovius ryšius su kaliniais; taip pat ir tapęs popiežiumi su jais reguliariai pasikalba telefonu.

Popiežiaus Mišiose – kalinės pagamintos ostijos

Dabar galima pridurti, kad jis ir susirašinėja su kaliniais, kaip kad paliudijo 38 metų argentinietė Gabriela, nuo 2010 metų kalinama Buenos Airių San Martín kalėjime. Apie ją ir jos gyvenimą kalėjime Popiežiui vieną liepos mėnesio rytą prie pusryčių stalo papasakojo San Isidoro vyskupas Oscar Vicente Ojea. Moteris kalėjime gamina Mišių ostijas ir Šventajam Tėvui ne tik laišką parašė, bet ir savo gamybos ostijų atsiuntė per vyskupą Ojea. Vyskupas papasakojo, kad Popiežius įdėmiai klausėsi jo pasakojimo, o paskui kalinės laišką su nuotraukomis ir dėžę ostijų parsinešė į savo butą. Sekančią dieną jis jau aukojo Mišias su kalinės gamintomis ostijomis, o paskui atsakė jai į laišką savo ranka rašytu padėkos laišku.

Kaip minėta, kalinė Gabriela galėjo papasakoti apie Popiežiaus laišką jai per išskirtinį susitikimą su žurnalistu, kuris teiravosi, ar tikrai nenujautė, kad popiežius atrašys. Ji tikino, kad ne, nors sakė, kad visos draugės kalinės, sužinojusios kam rašo, tvirtino, kad Popiežius tikrai atrašys. Šitas Popiežius trokšta pasiekti visus. Jis nori būti arti žmonių, arti liaudies, o mes - jo liaudis, sakė žurnalistui Gabiela.

Italų spaudoje buvo perduotas ir Šventojo Tėvo trumpo laiško turinys. Šventasis Tėvas padėkojo Gabrielai už pasitikėjimą ir už ostijas, nurodė, kad nuo sekančios dienos su tomis ostijomis aukos Mišias, pridurdamas, kad tas žinojimas jį jaudina. Pranciškus pažymėjo, kad laiškas privertė jį susimąstyti ir užtikrino, kad už ją melsis, pažymėdamas, kad jį džiugina ir ramina žinojimas, kad ji už jį meldžiasi. Dar kartą padėkojęs, Popiežius pridūrė, kad gautas nuotraukas pasistatys ant savo ant rašomojo stalo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.