2013-08-26 16:52:31

Sirijos vyskupas: Reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, bet ne karinės intervencijos


Žiaurumai Sirijoje, apie kuriuos kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, įvyko praėjusią savaitę sostinės Damasko pakrašty – žuvo keli šimtai civilių, kaip įtariama, nunuodytų panaudojus cheminį ginklą.

Dramatišką padėtį Sirijoje Vatikano radijui duotame trumpame interviu komentavo apaštališkasis nuncijus toje šalyje arkiv. Mario Zenari. Klausiamas apie įtarimus, kad buvo panaudotas cheminis ginklas, nuncijus atsakė, kad šiuo atveju tarptautinė bendruomenė turėtų pasirūpinti, kad būtų kuo greičiau nustatyta kaip iš tiesų buvo ir tiek valdžia, tiek visi konflikto dalyviai turėtų tam sudaryti sąlygas.

Aš, šiomis dienomis matydamas tuos baisius vaizdus, žuvusius nekaltus žmones, vaikus, girdėjau į dangų kylantį šauksmą, kurio negali negirdėti tarptautinė bendruomenė. Tačiau kartu meldžiuosi, kad tarptautinė bendruomenė būtų išmintinga ir atsargi. Tarptautinė bendruomenė turi užtikrinti, kad žiaurumai nesikartotų, tačiau tai turi būti padaryta tinkamomis priemonėmis, vengiant tokių sprendimų, kurie viską dar labiau sukomplikuotų. Meldžiamės, kad tiems, kas atsakingi už sprendimus, nepristigtų išminties, - sakė Vatikano radijui apaštališkasis nuncijus Sirijoje arkiv. Mario Zenari.

Dar aiškiau apie susidariusią padėti pasisakė sirų katalikų ganytojas, Alepo chaldėjų vyskupas Antoine Audo. Jei prasidės karinė intervencija, tai bus pasaulinis karas. Manau, kad yra tokia rizika. Tikėkimės, kad bus išgirstas popiežius raginimas ir bus bandoma įtikinti visus konflikto dalyvius kalbėtis, ieškoti taikaus sprendimo. Šito mums labiausiai reikia: reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, tačiau ne tam, kad būtų kariaujama, o dialogui, - sakė vyskupas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.