2013-08-26 16:52:41

35 metai nuo Jono Pauliaus I išrinkimo


1978 m. rugpjūčio 26 d. Venecijos patriarchas kardinolas Albino Luciani buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu. Jono Pauliaus I pontifikatas buvo vienas trumpiausių istorijoje, truko tik 33 dienas. Jono Pauliaus I pirmtakas, 1978 m. vasarą miręs popiežius Paulius VI savo testamente prašė Bažnyčią tęsti Vatikano II susirinkimo pradėtą atsinaujinimą. Vos išrinktas naujasis popiežius sakė dėsiąs visas pastangas, kad Bažnyčia gyventų Susirinkimo dvasia. Deja, Jonas Paulius I staiga mirė, vos po vieną mėnesį trukusio pontifikato. Antroji 1978 metų konklava Jono Pauliaus I įpėdiniu išrinko popiežių Joną Paulių II.

Jonas Paulius I nepaskelbė jokių dokumentų, neparašė enciklikos, net nebuvo išvykęs iš Romos miesto. Tačiau žodžių ir gestų kalba liudijo, kad jis nori tęsti pirmtakų – Jono XXIII ir Pauliaus VI pradėtą Bažnyčios atnaujinimą. Vardą jis pasirinko sujungdamas Vatikano II susirinkimą atidariusio ir uždariusio popiežių Jono ir Pauliaus vardus. Per savo labai trumpą pontifikatą, Jonas Paulius I daugelio tikinčiųjų meilę ir simpatijas laimėjo savo paprastumu, nuolankumu ir šypsena veide.

Netrukus po popiežiaus Jono Pauliaus I mirties, jo gimtojoje Belluno vyskupijoje, šiaurės Italijoje, buvo pradėta beatifikacijos byla. Prieš 6 metus, užbaigus diecezinį tyrimą, byla perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.