2013-08-22 17:15:01

Kastelgandolfe vyks Ratzingerio mokinių susitikimas


Rugpjūčio 31 d. Kastelgandolfe prasidės buvusių profesoriaus Josepho Ratzingerio mokių būrelio – vokiškai: „Ratzinger Schülerkreis“ – susitikimas. Tokių susitikimų tradicija siekia tuos laikus kuomet profesorius Ratzingeris reguliariai bendravo su savo magistrantais ir doktorantais. Kai Josephas Ratzingeris, tapęs Miuncheno arkivyskupu, turėjo atsisakyti dėstymo, jo buvusieji studentai susibūrė į Ratzingerio mokinių klubą ir kasmet rengė susitikimus su savo buvusiu dėstytoju. Susitikimai vyko ir kardinolui Ratzingeriui gyvenant Romoje. Jų neatsisakyta ir kai buvęs profesorius buvo išrinktas popiežiumi. Benediktas XVI savo buvusius studentus kiekvieną vasarą pasikviesdavo į Kastelgandolfą. Tradicija nenutrūko ir Benediktui XVI atsisakius Petro Įpėdinio tarnystės ir apsigyvenus vienuolyne Vatikane. Šiemetinis buvusių studentų susitikimas, kaip ir ankstesniais metais, vyks Kastelgandolfe. Popiežius emeritas Benediktas XVI jame nedalyvaus, tačiau susitikimo dalyviai vieną kartą susitiks su savo buvusiu profesoriumi ir dalyvaus jo aukojamose Mišiose.

Susitikimui vadovaus buvęs prof. Ratizngerio studentas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurt Koch. Dalyvaus ir kiti teologai, apsigynę doktoratus vadovaujant prof. Ratzingeriui, tarp jų - Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schoenborn. Šiemetinio susitikimo tema „Dievo klausimas sekuliarizacijos kontekste“. Pagrindinį pranešimą skaityti pakviestas istorikas ir filosofas dėstantis Paryžiaus Sorbonoje ir Miuncheno universitete prof. Remi Brague.

Buvusių prof. Ratzingerio mokinių susitikimai vyksta už uždarų durų. Tai bandymai sugrįžti į tuos laikus kai studentų labai mėgstamas profesorius vadovaudavo diskusijoms, kai atsakinėdavo į jų klausimus ir keldavo problemas, įtraukdamas studentus į labai gyvas ir atviras diskusijas įvairiausiomis teologijos temomis. Ilgainiui kiek pasikeitė šių susitikimų pobūdis. Iš pradžių susitikdavę tai buvę studentai, kurių magistro ar daktaro darbams vadovavo prof. Ratzingeris. Vėliau būrelis išsiplėtė – į jį buvo priimti taip pat mokslininkai, tyrinėjantys Josepho Ratzingerio teologinį palikimą. Šių susitikimų koordinatorius yra buvęs prof. Ratzingerio doktorantas ir vėliau asistentas, dabar jau 74 metų amžiaus buvęs fundamentinės teologijos profesorius Passau universitete kun. Stephan Otto Horn.

Paskutiniųjų kelerių metų Ratzingerio mokinių būrelio susitikimuose buvo kalbama apie Vatikano II susirinkimo hermeneutiką tarp tradicijos ir inovacijos, apie istorinį Jėzų, apie kreacionizmą ir evoliucionizmą, apie Petro tarnystės evangelinius pagrindus. 2008 m. buvo įkurtas Josepho Ratizngerio – popiežiaus Benedikto XVI fondas, kuris remia studentus teologus, nagrinėjančius Josepho Ratzingerio teologiją. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.