2013-08-22 17:14:17

Egipto katalikų vyskupo padėka popiežiui Pranciškui už liudijamą solidarumą ir maldą


Jei viso pasaulio valdantieji klausytųsi popiežiaus, jei atsižvelgtų į tai ko jis prašo, ypač Egipto patiriamų sunkumų atžvilgiu, tada pasaulis tikrai pasikeistų. Šiais žodžiais koptų katalikų Bažnyčios vyskupas Vatikano radijui reiškė dėkingumą Šventajam Tėvui Pranciškui už jo nuolatinį rūpestį egiptiečiais. Luksoro katalikų ganytojas Youhannes Zakaria pažymėjo, kad popiežiaus Pranciškaus pasisakymai ir jo maldos už Egiptą yra parama ir paguoda visiems, kurie Egipte kenčia nuo dabartinių neramumų.

Vyskupas Zakaria asmeniškai patyrė grasinimų pavojų pastarosiomis dienomis, kai ginkluoti vyrai užpuldinėjo Luksoro katalikų ir ortodoksų bažnyčias. Popiežiaus solidarumas jį sujaudino.

Žinia, kad visi už mus meldžiasi leido pajusti tikrąją Bažnyčios reikmę. Dėkodamas visų prašau, taip pat popiežiaus, kad toliau melstųsi už mus, sakė ganytojas. Vyskupas Zakaria, Luksoro vyskupas priminė, jog kaip tik ketvirtadienį koptai katalikai švenčią Žolinės - Marijos ėmimo į dangų iškilmę.

Šiandien Egipto koptai katalikai ypatingai šaukiasi Mergelės Marijos, idant visų žmonių širdyse įsiviešpatautų taikos ir meilės ryšiai. Nors krikščionys Egipte sudaro gyventojų mažumą, svarbu neprarasti vilties, nes visi krikščionys, kur jie bebūtų, visuomet yra meilės liudytojai ir atleidimo liudytojai.

Egipte stipriai prasiveržė neapykanta ir smurtas, krikščionys pastarosiomis dienomis patyrė daug baimės. Šių įvykių prisiminimas dvasiškiai slegia, tačiau antra vertus, yra galima visame tame įžvelgti kažką teigiamo: skausmas, kurį patyrėme, sustiprino, leido įsitikinti, jog krikščioniškasis tikėjimas nėra abstraktus, teoriškas, o konkretus. Turime jį išgyventi taip, kaip Kristus, eidami su savo kryžiais, tačiau sąmoningai, būdami tikri, kad kančių kelio pabaigoje visuomet laukia džiaugsmas ir prisikėlimas, sakė Vatikano radijui Luksoro koptų katalikų vyskupas Zakaria.

Vyskupas tvirtino, jog Egipto ateitį gali nulemti egiptiečių būdas: visi egiptiečiai, tiek krikščionys, tiek musulmonai, yra septynerių tūkstantmečių civilizacijos paveldėtojai. Tai savyje vertybė. Egiptiečiai iš esmės yra taiką mylintys žmonės. Belieka viltis, kad krikščionių ir musulmonų tolimesnius santykius ženklins abipusė pagarba ir dialogas, kad kraštas tarnautų visiems gyventojams ir ypač ateities kartoms. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.