2013-08-21 15:28:31

Seulo arkivyskupas: Švč. M. Marija – korėjiečių susitaikinimo Motina


Seulo katalikų ganytojas pavedė dviejų Korėjų – Šiaurės ir Pietų - susitaikinimą Švč. Mergelei Marijai. Marija yra Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos susitaikinimo Motina; jos globai reikia patikėti taiką Korėjos pusiasalyje. Tai pažymėjo arkivyskupas Andrius Yeom Soo-juug, oficialiame pareiškime, kurį paskelbė žinių agentūra „Fides“.

Pareiškimą arkivyskupas paskelbė kai abi Korėjos bando iš naujo atgaivinti sienos atskirtų šeimų sujungimo procesą, tačiau tuo pat metu iš naujo kylant įtampai dėl istorinių sąjungininkų – Pietų Korėjos ir JAV pradėtų jungtinių karinių pratybų. Seulo ganytojas, kuris pagal pareigas yra taip pat Šiaurės Korėjos sostinės Pchenjano katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius, savo pareiškime prisiminė du svarbius rugpjūčio 15 dienos įvykius, nacionalinį ir religinį: Pietų Korėjos nepriklausomybę nuo Japonijos 1945 metais ir Žolinę - Marijos ėmimo į dangų iškilmę.

Ganytojas rašo, jog Korėjos išsivadavimą iš Japonijos imperializmo katalikų Bažnyčia Korėjoje visuomet laikė Mergelės Marijos malone. Marija, kuri jau daugiau kaip prieš šešiasdešimt metų buvo „Išsivadavimo Motina“, dabar korėjiečiams yra „Susitaikinimo Motina“: savo motiniška globa ir meile ji rūpinasi savo Sūnaus broliais, kurie tebėra šios žemės piligrimai, susiduriantys su visokiais pavojais ir kliūtimis.

Prisiminęs pal. Jono XXIII encikliką apie taiką „Pacem in terris“ ir apžvelgęs dabartinę padėtį pusiasalyje praėjus 60 metų nuo karo veiksmų tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų pabaigos, ganytojas pažymėjo, kad Šiaurės ir Pietų susitaikinimas nėra tik pusiasalio reikalas, bet viso pasaulio taikos kelias. Todėl anot jo, reikia užmiršti praeitį ir atvertus naują puslapį žvelgti į viltingai šviesią ateitį.

Arkivyskupas Yeom Soo-juug, be to, paprašė Pietų Korėjos vyriausybės dalykiškiau spręsti svarbiausias problemas, kurias sukėlė sienos padalytų šeimų narių mirtys pastaraisiais dešimtmečiais: reikia nustatyti tebeesančius Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos sienos padalytų šeimų narius, būdus, kuriais jie galėtų pasikeisti laiškais ir susijungti. Ganytojas paprašė, kad pareigūnai šiuos klausimus spręstų su žmogišku jautrumu ir reiškė viltį, kad pradėtas dialogas galės tęstis iki kol Šiaurės ir Pietų Korėjos galės viena kitai atverti širdį.

Mums, krikščionims, svarbiausia yra malda. Maldos padeda būti dėmesingiems Dievo Žodžiui, padeda tapti Jo taikos įrankiais. Tik atidėję pasidalijimus ir neapykantą gebėsime pradėti šviesią meilės ir taikos ateitį, pažymėjo Seulo ganytojas ir Pchenjano administratorius arkivyskupas Andrius Yeom Soo-juug. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.