2013-08-20 16:04:34

Rugsėjo 30 bus pranešta Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos data


Palaimintųjų popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos datą sužinosime rugsėjo 30 dieną. Kanonizacijos datą tą dieną sušauktoje konsistorijoje praneš Šventasis Tėvas Pranciškus, pareiškė Vatikano radijui kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Kardinolas užsiminė apie būsimą dviejų popiežių kanonizaciją antradienį dalyvaudamas Italijos Riminio mieste parodos apie šv. Joną Piamarta pristatyme.

Apie popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizavimą grįždamas į Romą iš Brazilijoje įvykusios Pasaulio jaunimo dienos užsiminė pats popiežius. Lėktuve bendraudamas su kartu keliavusiais žurnalistais Šventasis Tėvas Pranciškus pasakė, kad dviejų popiežių kanonizavimas įvyks negreitai, tai yra ne per ateinančius kelis 2013 metų mėnesius, o sekančiais metais – 2014-aisiais. Tikslią datą pasakys pats Šventasis Tėvas per konsistoriją, kurią sušaukė rugsėjo 30 dieną, būtent dėl šių dviejų popiežių paskelbimo šventaisiais. Konsistorijoje popiežius praneš kanonizavimo datą, kurią tik jis vienas žino, - sakė kardinolas Angelo Amato.

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas pridūrė, kad abu šie popiežiai – pal. Jonas XXIII ir pal. Jonas Paulius II yra tikros Bažnyčios kolonos, ne tik krikščioniškosios kultūros, bet taip pat krikščioniškojo šventumo. Be to, abu skirtingais būdais artimai susiję su Vatikano II susirinkimu. Popiežius Jonas XXIII buvo didysis Susirinkimo pranašas ir sumanytojas, Jonas Paulius II Susirinkimą įgyvendino išplėsdamas visą jo turinį ir potencialą.

Joną XXIII (1958-1963) palaimintuoju paskelbė popiežius Jonas Paulius II 2000 rugsėjo 3 d.

Joną Paulių II (1978-2005) palaimintuoju paskelbė popiežius Benediktas XVI 2011 gegužės 1 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.