2013-08-19 16:48:07

Emberi vészhelyzet – Varga János atya tudósítása a Rimini Meetingről


RealAudioMP3 Augusztus 18-án, vasárnap megnyitotta kapuit a 34. Rimini Meeting. Az idei találkozó mottója: „Emergenza uomo, azaz Emberi vészhelyzet” éppen 25 éve fogalmazódott meg. „Az ember szívének mély féktelensége szerint átöleli és manipulálja a valóságot.” Szabadságunk helytelen megélésének következményeként áll elő ez a helyzet, amely lealacsonyít és végül hanyatlást jelent, romlásba visz. Ennek a helyzetelemzésnek az alapján Don Giussani a „Comunione e Liberazione” (CL) alapítója 1988-ban diákokkal beszélgetve „fújt riadót” és mondta ki: „Emberi vészhelyzet van!”, amely veszélyezteti a személy identitását és méltóságát, az embert magát.

A vészhelyzettel, szokásosabb nevén válsággal kapcsolatban többször elhangzott, amit Ferenc pápa május 18-án mondott: „Ez a krízis nem csupán gazdasági, vagy kulturális válság. Ez az ember válsága. Az ember az, aki válságban van!”

Az egy hetes program, mint mindig szentmisével kezdődött. A tízezer fős nagyelőadó teljesen megtelt, sokan állni kényszerültek, illetve egy másik teremben követték a liturgiát. Elöljáróban Emilia Guarnieri, a Meeting Alapítvány elnöke olvasta fel a Ferenc pápa üdvözletét és áldását közvetítő üzenetet, amelyet Tarcisio Bertone bíboros, államtitkár írt Rimini püspökének és a Meeting résztvevőinek. A Szentatya biztosítja a résztvevőket az imában való közelségéről és szeretetéről.

Az „Emberi vészhelyzet”, amit az érdeklődés középpontjába állít az idei Meeting hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az embert visszaadjuk önmagának, hogy helyreállítsuk eredeti méltóságát.

Az ember mindig titok marad, nem redukálható bármiféle képre, amelyet a társadalom kialakít róla, vagy amelynek a világi hatalom alá akarja vetni. Az ember misztérium, a szabadság és a kegyelem, a szegénység és a nagyság titka. A levél idézi Boldog II. János Pál pápa Redemptor Hominis enciklikáját: „Az Egyház útja az ember, és erre az útra épül minden más út, melyen az Egyháznak járnia kell.”

„Az idei találkozó témája – fogalmaz az üzenet – támogatja az evangelizáció sürgető feladatát, amelyről Ferenc pápa elődeit követően gyakran szól.

Az „Emberi vészhelyzet” riadót jelent, hogy térjünk vissza Krisztushoz, hogy tanuljuk tőle a rólunk és a világról szóló igazságot, Ővele és Őbenne induljunk találkozni az emberekkel, főleg a szegényekkel… Létezik egy szellemi szegénység, amely a mai embert fojtogatja. Szegények vagyunk a szeretetben, ki vagyunk szomjazva az igazságra és az igazságosságra, Isten koldusai vagyunk, ahogyan Isten szolgája Don Giussani gyakran hangsúlyozta. A legnagyobb szegénység Krisztus hiánya, és amíg nem visszük az embereknek Jézust, addig túl keveset tettünk értük.”

Francesco Lambiasi, Rimini püspöke szentbeszédében kiemelte: „Jézus szándéka, hogy a Szentlélek tüze ma is lángra lobbanjon. A világ jelei között a hit gyengülése mellett, amelyet betemet a jóllakott és unalmas élet észrevehetjük a Szentlélek új fuvallatát is, amely újra akarja ébreszteni elsősorban a laikátust, - ahogy a főpásztor fogalmazott - az „álomba merült óriást”. Krisztus, az ő emberek iránti lángoló szeretete előtt nem lehet langyosnak maradni, elkerülhetetlen, hogy állást foglaljunk. Vagy eltávolodunk, vagy engedjük, hogy szeretetének lángja minket is magával ragadjon. A misszió ára a Krisztus-követés radikalitása.”

A szentmise végén Emilia Guarnieri szót emelt a világban üldözött keresztények érdekében. „A Meeting szíve – fogalmazott az elnök asszony – hogy az egész Egyházzal együtt küzd a hitükért üldözött testvérekért.” Felhívást intézett a résztvevőkhöz, hogy írják alá azt a kezdeményezést, amely Ferenc pápa segélykiáltása nyomán indult el, s amelynek célja, hogy „kérje a nemzeti és nemzetközi szervezeteket, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy óvják, védelmezzék, és garantálják a keresztények életét a világban, és hogy elismerjék alapvető jogaikat az igazság keresésében és a tanúságtételben, megakadályozva szabadságuk bármiféle korlátozását”.

Az idei Meetingen különös hangsúlyt kap Európa mellett a vallásszabadság. Sok találkozó témája lesz Örményországtól Egyiptomig, Szíriától Pakisztánig a keresztény kisebbség üldözött helyzete.

A Meeting vasárnap délutáni nyitótalálkozójának címe megegyezik a központi kiállításéval: „Az új világ szimfóniája – Egy egyesült Európa az Atlanti-óceántól az Uralig”. A díszvendég Enrico Letta olasz miniszterelnök, aki már a délelőtti szentmisén is részt vett. Először levetítették azt a videó beszélgetést, amely Giorgio Napolitano köztársasági elnökkel készült, aki két éve részt vett a Meetingen és az olyan nagy hatást tett rá, hogy most is szólni akart a résztvevőkhöz.

Majd Giorgio Vittadini a Szubszidiaritás Alapítvány (Fondazione per la Sussidiarietà) elnöke ismertette a kiállítás anyagát és létrejöttének körülményeit. Kiemelte: az európai egységtörekvések gyökere az emberről alkotott felfogás, az, hogy az ember nem elszigetelt egyén, hanem kapcsolatban élő, közösségi lény, aki elfogadja a különbözőségeket és vágyik a békés együttélésre.

A találkozó központi részét Letta miniszterelnök beszéde alkotta, aki korábban – más minőségben - már többször a Meeting vendége volt. A miniszterelnök többször utalt Napolitano elnök két évvel ezelőtti beszédére, amelyet történelminek nevezett. Hangsúlyozta: mind a belpolitikában, mind Európa közös ügyeiben fontos az igazsághoz való hűség, és a realizmus.

„Értékeink, amelyek Európát alakították, a világ számára is hasznosak lehetnek. Nem kell, nem szabad saját identitásunkat feladni.” A Meeting témájából kiindulva fogalmazta meg személyes hitvallását: „Tisztában vagyok a korlátaimmal, de avval is, hogy van egy küldetésem. Hiszek abban, hogy ki tudunk jönni a válságból” – mondta. Szükségesnek nevezte, hogy a közösség megbüntesse azt, aki az egyén érdekeit a közösség érdeke elé helyezi.

„A válságból való kilábaláshoz nem elég a szigor! A népek Európájára van szükség, amely konkrét válaszokat ad a személyek valós problémáira.” – mondta. Befejezésként két egyetemista tett fel kérdést az olasz kormányfőnek, Olaszország és Európa jövőjével, a személyes felelősséggel kapcsolatban.

Az első nap délutánján Örményország, a kereszténység bölcsője címmel beszélt hazája helyzetéről – többek között – Sarkis Ghazayan Örményország olaszországi nagykövete. Emlékeztetett rá, hogy a független Örmény Köztársaság 800 éven át utópia volt. Népe történetét egy folytonos emberi vészhelyzetnek nevezte, a Szovjetuniótól való függetlenség keresését és kiharcolását pedig az örmény újjászületésnek.

Néhány további cím a Meeting kezdőnapjának eseményeiből: Értékelni a tehetségeket, A mobilitás kihívása - szállítmányozás a nagyvárosok térségében – Beruházni, hogy ne terheljük a környezetet…, A közösség és a kisvárosok értelme, Dante a vágyakozás költője, Tanulni a szépségből.

A Meetinget megnyitó szokásos nagy színielőadás Szent Ágoston Vallomások című művének színpadi adaptációja volt. Jelmez és díszletek nélkül, hiszen a szöveg magáért beszél.

A Vallomások – az előadó szerint - a legmodernebb és legidőszerűbb mű, az emberi személy egy új felfogását adja: az én, aki Istennel folytat párbeszédet, Istennel, aki hívja őt és ez az én a Neki adott válaszban jön létre, amikor kimondja: Te.

Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
All the contents on this site are copyrighted ©.