2013-08-17 14:31:57

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának felhívása Egyiptom békéjéért


Olav Fykse Tveit tiszteletes, az Egyházak Ökumenikus Tanácsának (WCC) főtitkára arra kérte a keresztényeket, hogy imádkozzanak gyógyulásért, igazságosságért és békéért minden egyiptomi számra.

Az egyetlen előre vezető út minden egyiptomi állampolgár egyenlőségének kölcsönös elismerése, osztozás a felelősségben és a politikai vezetésben, az egymástól eltérő politikai nézetek és vallási hitek elismerése – hangsúlyozza Tveit főtitkár, a Tanács egyiptomi tagegyházaihoz írt levelében.

A média jelentései szerint mintegy 17 templomot gyújtottak fel és emberek százait ölték meg országszerte az augusztus 14-i összecsapások során.

„Az Egyházak Világtanácsát és tagegyházait mélyen érinti az események erőszakos fordulata Egyiptomban. A tanács minden felet az erőszak azonnali beszüntetésére szólít fel” – írja Tveit lelkész.

Emlékeztet rá, hogy az egyiptomi nép a 2011-es politikai változások óta nehéz történelmi időszakot él át. Több alkalommal azonban bebizonyította, hogy hisz egy többvallású, multikulturális társadalomban, amelyben a felek kéz a kézben néznek szembe a jelen kihívásaival és egy jobb jövőt építenek.

Az Egyházak Világtanácsának főtitkára annak a reményének ad hangot, hogy az egész országot érintő eseményeket nem úgy értelmezik, mint a keresztények és muzulmánok közötti konfliktust.

Levelét a következő fohásszal zárja:
„Isten nyújtson vigaszt minden egyiptomi számára, gyógyítsa be sebeiket és kísérje el őket az igazságosság és a béke felé vezető úton”.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.