2013-08-16 11:15:17

Rok viery: Celosvetové Mariánske dni v Ríme za účasti pápeža Františka


Vatikán - Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, ktorá koordinuje aktivity Roku viery, pozvala do Ríma na 12. - 13. októbra 2013 pri príležitosti 96. výročia Fatimských udalostí členov mariánskych hnutí z celého sveta. Stretnutie sa bude konať za prítomnosti pápeža Františka. Súčasťou programu bude púť k hrobu sv. Petra, modlitba ruženca, ktorá na diaľku spojí mariánske svätyne na rôznych miestach sveta, nočné bdenie s Pannou Máriou, vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistické adorácie v rímskych kostoloch. Stretnutie vyvrcholí v nedeľu 13. októbra svätou omšou, ktorej bude predsedať Svätý Otec. Na Námestie sv. Petra pri tejto príležitosti prinesú originálnu sochu Panny Márie z Fatimy. Je známe, že pápež František zasvätil svoj pontifikát Fatimskej Panne Márii 13. mája 2013 prostredníctvom svojho zástupcu prítomného vo Fatime a neskôr osobne vykonal akt zasvätenia 24. júla 2013 v brazílskej Aparecide. Motto Mariánskych dní 12. - 13. októbra v Ríme znie: „Blahoslavená si, lebo si uverila”. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.