2013-08-16 14:55:10

Kard. A. J. Bačkis: Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios istorija liudija, jog krikščionių vienybė yra įmanoma


Krikštas yra dovana, mums suteikianti amžinąjį gyvenimą ir padaranti mus Dievo vaikais. Visi tampame didžiosios Dievo šeimos kūnu, o tai – Kristaus Bažnyčia, pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis Popiežiškosios misijos Ukrainoje išvakarėse. Kardinolas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, Šventojo Tėvo Pranciškaus skyrimu yra jo ypatingasis atstovas į Kijeve šeštadienį ir sekmadienį vyksiančias Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmes.

Manau, jog šiandien mes turėtume dvasiškai pasinerti į Dniepro upės vandenis, dėkoti Dievui už Krikšto dovaną ir atnaujinti Krikšto pažadus, sakė kardinolas Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios informacijos departamento (UGCC) atstovui. Kardinolas paminėjo ir istorinę krikšto svarbą ukrainiečiams ir kitoms tautoms. Per Vladimiro Krikštą, Kristus įžengė į Kijevo Rusios istoriją, persmelkė jos tautų kultūrą. Krikščionybės spinduliavimas iš Kijevo apšvietė kaimynines šalis ir tautas, kuriose irgi išaugo Bažnyčios, taip pat švenčiančios šią didžiąją jubiliejinę sukaktį; jos savo dvasines šaknis atseka iki Kijevo Rusios krikšto įvykio.

Kristus pašlovino Bažnyčią Ukrainoje ne tik kankinių liudijimu, tačiau ir skaitlingais kitais ženklais. Svarbiausias jų yra būvimas vienybėje su šv. Petro įpėdiniu, kuriam Kristus pavedė savo Bažnyčią, pažymėjo kardinolas Bačkis. Jis pavadino 1596 metų Bresto unija šio buvimo vienybėje pergalinga išraiška: Kijevo Bažnyčios hierarchai Romos vyskupo asmenyje skelbė ir pripažino šv. Petro įpėdinį, matė jame savo buvimo vienybėje su vienintele Kristaus Bažnyčia garantą. Ukrainos graikų katalikų Bažnyčia, nepaisant istorijos kaprizų išliko, ir šiandien nepajudinama pasilieka vienybėje su Romos vyskupu. Jūsų Bažnyčios istorija kuo aiškiausiai liudija visam pasauliui, jog Kristaus mokinių vienybė yra įmanoma, visai tokia, kokios Kristus meldė prieš eidamas kentėti.

Ypatingasis popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys į Kijevo Rusios krikšto iškilmę Ukrainos sostinėje Kijeve kardinolas Bačkis be to prisiminė Tikėjimo metus ir jų įpareigojimą: Turime išsaugoti tikėjimo malonę tyrą ir tvirtą, stengtis geriau pažinti tikėjimo tiesas, gyventi visaverčiai pagal tikėjimą, įsiklausant ir kontempliuojant Dievo Žodį, šlovindami Viešpatį Dieviškojoje Liturgijoje ir asmeninėje maldoje, pasinaudodami Sakramentais. Atminkime popiežiaus Pranciškaus raginimus vykdyti Kristaus mums paliktą artimo meilės įsakymą. Meilė ir tikėjimas yra pačios brangiausios dovanos, kurias būtina perduoti savo vaikams, pažymėjo kardinolas Bačkis, linkėdamas Krikšto 1025 metus švenčiantiems Ukrainos graikų apeigų katalikams viltingai žvelgti į ateitį.

Pagrindinis Kijevo Rusios Krikšto minėjimas įvyks patriarchalinėje Kristaus prisikėlimo katedroje, konsekruotoje 2011 metais, tačiau pašventinimo eiga bus užbaigta būtent 1025 metų jubiliejaus iškilmės metu. Patriarchalinė katedra yra Kijevo ir Haličo didžiojo arkivyskupo sostas. Iškilmės programoje be liturginių apeigų vyks „Besimeldžiančių motinų“ bendruomenių suvažiavimas, forumas apie krikščioniškąsias vertybes ir iššūkius joms, maldos budėjimas visą šeštadienio naktį ir iškilmingoji Dieviškoji Liturgija sekmadienio rytą, po kurios, užbaigtus patriarchalinės katedros pašventinimo eigą, bus atnaujinti Krikšto pasižadėjimai ir pašventinimas Dniepro vanduo. Patriarchato parodų salėje veiks parodos apie kardinolą Josef Slipyj, Popiežiaus ir Ukrainos santykius.

Ukrainos graikų apeigų katalikų šeimos Kijevo Rusios Krikšto 1025 jubiliejų paminėjo iškilmingoje procesijoje į Šv. Vladimiro kalną rugpjūčio 4 d. Apaštališkasis Nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Thomas Edward Gullickson ta proga prisiminė, jog Kijevo Rusios Krikštas įvyko dar nepadalytoje Bažnyčioje. Anot nuncijaus, tada niekam nerūpėjo, ar esi katalikas, ar ne. Tada buvo svarbu būti kartu. Tad šiandien nuoširdžiai viliamės, kad vieną dieną Kijevo Rusios krikštą bus galima švęsti kartu su ortodoksais, - kalbėjo Ukrainos katalikams arkivyskupas Gullickson.

Be įvairių kitų piligriminių kelionių iš visos Ukrainos į Kijevą pirmą kartą buvo surengta tikinčiųjų piligrimystė dviračiais, prasidėjusi rugpjūčio 10 d. vakarinės Ukrainos Zarvanytsia kaime, kuriame saugojama garsi Marijos ikona. Iškilmių proga Ukrainos Caritas Kristaus Prisikėlimo katedros aikštėje pristatys specialų labdaros projektą. Caritas savanoriai dalins tikintiesiems žvakes, kurias jubiliejaus proga padirbo neįgalūs jaunuoliai ir jaunuolės. Akcijos metu surinktomis aukomis bus finansuojami pagalbos projektai vargstančioms šeimoms, vaikams ir jaunimui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.